EUROSPINE Patient Line

Member Login

Lage rugpijn - Behandeling

Acute lage rugpijn

In de meeste gevallen zal acute lage rugpijn binnen enkele weken vanzelf weer overgaan, eventueel met behulp van fysiotherapie om bepaalde spiergroepen te hertrainen.

Pijnstillers en ontstekingsremmers kunnen nodig zijn, afhankelijk van wat de arts aanbeveelt.

Het is belangrijk om zo actief mogelijk te blijven, anders worden de rugspieren zwak en dit kan leiden tot meer pijn en inactiviteit. Oefeningen en voorzichtig strekken kunnen ook nuttig zijn.

Rugpijn kan ook worden beïnvloed door factoren zoals levensstijl, fitheid, werkplezier, stress, depressie, gezinssituatie, relaties etc.

Chronische lage rugpijn

Eén van de belangrijkste factoren is een neerslachtige stemming, vaak omschreven als depressie of angst. Het is heel logisch om je neerslachtig te voelen als je aanhoudende pijn ervaart, maar het is ook bekend dat deze reactie het herstel en het weer oppakken van de dagelijkse activiteiten in de weg staat.

De arts kan een praatgroep aanbevelen of een begeleidingstraject met therapie of psychologie. Van deze behandelingen werd aangetoond dat ze mensen helpen en hen vaardigheden kunnen leren om hun pijn beter te controleren en te beheersen.

Het is bekend dat, wanneer men gelooft dat bewegen kan resulteren in een nieuwe rugblessure, sommige patiënten hun bewegingen kunnen beperken en bepaalde activiteiten beginnen te vermijden. Dit wordt vaak angstvermijding genoemd. Hoewel het vermijden van een specifieke beweging die pijn doet geen probleem is, kan het beperken van veel activiteiten leiden tot isolatie en depressie, als mensen werk, sociale en huishoudelijke activiteiten gaan vermijden. Sommige onderzoeken stellen zelfs dat dit gedrag feitelijk resulteert in een slechtere fysieke toestand, omdat ongebruikte spieren zwak kunnen worden.

Er is een enorme hoeveelheid bewijs dat erop wijst dat zo actief mogelijk blijven het beste is om niet alleen de invaliditeit te verminderen en de functie te verbeteren, maar ook om depressie en pijn te verminderen.
EUROSPINE is een genootschap van wervelkolomspecialisten uit verschillende disciplines met een grote kennis van wervelkolompathologieën. Alle bekende en aanvaarde behandelingstechnieken voor wervelkolompathologieën worden vertegenwoordigd door de leden van de vereniging. De vereniging kan echter geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de verstrekte informatie; de gebruiker en zijn/haar zorgverleners moeten de verantwoordelijkheid voor hun zorgmanagement behouden.
website by bestview gmbh
page last updated on 15.08.2019