EUROSPINE Patient Line

Member Login

Ruggenmergletsel - Behandeling

Traumatische ruggenmergcompressie:
Een operatie binnen de 24 uur met de nodige veiligheidsoverwegingen is de primaire behandelingsoptie. Dit omvat ruggenmergdecompressie, correctie van de botverplaatsing, stabilisatie van de wervelkolom met schroeven, pinnen of platen en het fuseren van wervels om een betere stabiliteit op lange termijn te bevorderen. Dit zorgt vervolgens voor betere botgenezing en een veiligere postoperatieve revalidatie. Naast een operatie, kunnen er medicijnen nodig zijn om de bloeddruk te verhogen.

Wervelkolomtumoren:
Chirurgie gevolgd door bestraling is de huidige gouden standaard voor de behandeling. Bij chirurgie wordt de tumor verwijderd, met of zonder fixatietechnieken (afhankelijk van de stabiliteit van de wervelkolom). Studies tonen aan dat dit een betere, acute verlichting van de symptomen biedt. Bestraling wordt postoperatief uitgevoerd om de tumorgroei te verminderen en er is aangetoond dat behandeling met steroïden voor een acute vermindering van zenuwgerelateerde symptomen zorgt.

Spinale abcessen en epidurale bloeduitstortingen:
Een operatie is nodig om het abces of de bloeduitstorting te verwijderen. Bij abcesoperaties worden postoperatief antibiotica gegeven.

Prognose en revalidatie

Het herstel na ruggenmergcompressie is afhankelijk van de ernst van het probleem. Ook kunnen hart- en ademhalingscomplicaties het herstel van de patiënten negatief beïnvloeden. Directe chirurgie en agressieve postoperatieve revalidatie, zorgen voor de beste resultaten. In het geval van tumoren en ruggenmergcompressie, hangt de mate van herstel af van het soort kanker. Een decompressie-operatie bij patiënten met epidurale abcessen, is het meest effectief als deze wordt uitgevoerd vóór het begin van ernstige zwakte.

Huidig klinisch onderzoek richt zich ook op neurale prothesen en stamceltherapie bij traumatische letsels van het ruggenmerg. Deze revalidatiebehandelingen zijn echter experimenteel. Gespecialiseerde revalidatiecentra die ergo- en fysiotherapie aanbieden, zijn een must. Ruggenmergletsel kan ook verwoestende psychologische en psychosociale gevolgen hebben. Psychologische en psychiatrische ondersteuning kunnen ook nodig zijn.
EUROSPINE is een genootschap van wervelkolomspecialisten uit verschillende disciplines met een grote kennis van wervelkolompathologieën. Alle bekende en aanvaarde behandelingstechnieken voor wervelkolompathologieën worden vertegenwoordigd door de leden van de vereniging. De vereniging kan echter geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de verstrekte informatie; de gebruiker en zijn/haar zorgverleners moeten de verantwoordelijkheid voor hun zorgmanagement behouden.
website by bestview gmbh
page last updated on 15.08.2019