EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spinale tumoren - Inleiding

Net als in de andere lichaamssystemen, kunnen er in de wervelkolom en de verschillende structuren ervan tumoren ontstaan. Het woord 'tumor' is afkomstig van het Latijnse 'tumor', wat zwelling betekent. De tumor kan goedaardig of kwaadaardig zijn.

Goedaardige tumoren zijn meestal onschuldige, niet-groeiende massa's en hebben meestal geen behandeling nodig, tenzij ze een bewegings- of -functiebeperking als gevolg hebben en/of veel pijn veroorzaken.

Kwaadaardige tumoren zijn meestal agressieve, pijnlijke, snelgroeiende massa's en resulteren vaak in uitzaaiingen die in andere organen verschijnen, zoals de longen, de lever of de botten. Deze secundaire tumoren worden 'metastasen' genoemd en verspreiden zich meestal via de bloedsomloop.

Wie krijgt het en wanneer/wat veroorzaakt het?

Spinale tumoren zijn over het algemeen uiterst zeldzaam. Afhankelijk van het type tumor, kunnen verschillende leeftijdsgroepen getroffen worden. Net als de andere botstructuren, is de wervelkolom het meest betrokken bij secundaire tumoren, oftewel metastases. Dit gebeurt normaal gesproken bij oudere patiënten, zelden onder een leeftijd van 55-60 jaar. De meest voorkomende primaire tumoren die naar de wervelkolom uitzaaien, zijn borst-, prostaat- en nierkanker.

Primaire tumoren van de wervelkolom zijn meestal pijnlijk. De meest voorkomende tumor in de wervelkolom is het multipel myeloom. Dit is voornamelijk een kanker van het beenmerg en treft meestal de wervelkolom. Andere primaire tumoren gaan uit van de zenuwstructuren in de wervelkolom.
EUROSPINE is een genootschap van wervelkolomspecialisten uit verschillende disciplines met een grote kennis van wervelkolompathologieën. Alle bekende en aanvaarde behandelingstechnieken voor wervelkolompathologieën worden vertegenwoordigd door de leden van de vereniging. De vereniging kan echter geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de verstrekte informatie; de gebruiker en zijn/haar zorgverleners moeten de verantwoordelijkheid voor hun zorgmanagement behouden.
website by bestview gmbh
page last updated on 30.11.2018