EUROSPINE Patient Line

Member Login

Spondylolyse - Diagnose

Blootstelling aan straling van röntgenfoto's moet zoveel mogelijk voorkomen worden bij jongeren. Een MRI-scan heeft momenteel de voorkeur.

Spondylolyse komt voor bij 3-6% van de bevolking en wordt vaak bij toeval aangetroffen, aangezien het meestal geen rugpijn veroorzaakt.

Soms zijn specialistische röntgenfoto's nodig om zekerder te zijn van de diagnose. Een CT-scan wordt soms aangevraagd door een specialist om de genezing te evalueren of de noodzaak van een chirurgische behandeling te beoordelen. Specialistische scans, zoals SPECT-scans, zijn soms nuttig bij de beoordeling.

Chirurgie is bij maar heel weinig patiënten nodig, omdat de stressfractuur meestal vanzelf geneest.
EUROSPINE is een genootschap van wervelkolomspecialisten uit verschillende disciplines met een grote kennis van wervelkolompathologieën. Alle bekende en aanvaarde behandelingstechnieken voor wervelkolompathologieën worden vertegenwoordigd door de leden van de vereniging. De vereniging kan echter geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de verstrekte informatie; de gebruiker en zijn/haar zorgverleners moeten de verantwoordelijkheid voor hun zorgmanagement behouden.
website by bestview gmbh
page last updated on 15.08.2019