EUROSPINE Patient Line

Member Login

Wervelkolomafwijkingen bij volwassenen - Diagnose

Omdat deze aandoening te maken heeft met de uitlijning en vorm van de wervelkolom, kan de diagnose het best worden gesteld met behulp van röntgenfoto's (radiografische beeldvorming). Meestal staat de patiënt rechtop voor deze röntgenfoto's en worden er opnames van de volledige wervelkolom gemaakt. De arts kan, op een afdruk of de computer, de hoek- en vormveranderingen van de wervelkolom meten en indien nodig vaststellen of, en hoe deze kan worden behandeld. Aanvullende beeldvormingsonderzoeken kunnen nodig zijn, zoals een CT- of MRI-scan. Elk type scan onthult verschillende aspecten van het probleem - het is niet zo dat de een beter is dan de andere. Soms maakt de arts ook een foto van de patiënt om de vorm van de rug vóór, tijdens en na een mogelijke behandeling vast te leggen.
EUROSPINE is een genootschap van wervelkolomspecialisten uit verschillende disciplines met een grote kennis van wervelkolompathologieën. Alle bekende en aanvaarde behandelingstechnieken voor wervelkolompathologieën worden vertegenwoordigd door de leden van de vereniging. De vereniging kan echter geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de verstrekte informatie; de gebruiker en zijn/haar zorgverleners moeten de verantwoordelijkheid voor hun zorgmanagement behouden.
website by bestview gmbh
page last updated on 30.11.2018