EUROSPINE Patient Line

Member Login

Wervelkolomafwijkingen bij volwassenen - Introductie

Wervelkolomafwijkingen bij volwassenen zijn afwijkingen in de stand of vorm van de wervelkolom, die meestal tijdens het volwassen leven worden ontdekt. Dit wordt ook wel scoliose genoemd en er zijn veel verschillende typen. De twee meest voorkomende vormen zijn idiopathische en degeneratieve afwijkingen.

Idiopathische afwijkingen ontstaan tijdens de kindertijd en veroorzaken op latere leeftijd problemen, zoals pijn. De groei aan beide zijden van de wervelkolom is meestal niet helemaal gelijk en dit verschil kan cosmetische problemen en/of pijn veroorzaken.

Degeneratieve afwijkingen ontstaan door slijtage, meestal later in het leven en het is aan een kant meestal erger dan aan de andere kant. Dit veroorzaakt pijn en in de loop van de tijd resulteert dit in veranderingen in de vorm van de rug, die ook aanzienlijke invaliditeit kunnen veroorzaken. Patiënten met degeneratieve afwijkingen zijn doorgaans ouder en er kunnen andere factoren meespelen die aan het probleem bijdragen, waaronder fracturen, door osteoporose of eerder trauma, of eerdere operaties aan de wervelkolom. Oudere patiënten kunnen ook moeite hebben met voorover buigen, wat van invloed is op lopen, slapen en in ernstiger gevallen, problemen met eten of aankleden.

Bij volwassen wervelkolomafwijkingen heeft de pijn verschillende oorzaken, waaronder spieren, facetgewrichten, tussenwervelschijven of samengedrukte of uitgerekte zenuwen. Soms is het lastig om de precieze diagnose voor de oorsprong van deze pijn te achterhalen. Als de oorsprong van de pijn bekend is, is het makkelijker om ervoor te zorgen dat de patiënt de juiste pijnbehandeling krijgt. De pijn kan verergeren als de patiënt angstgevoelens heeft. Bijvoorbeeld als de patiënt zich zorgen maakt over het ondergaan van een operatie of het verergeren van de aandoening. Deze angst kan het beste worden besproken met de betrokken zorgverleners, zodat het aangepakt kan worden.

EUROSPINE is een genootschap van wervelkolomspecialisten uit verschillende disciplines met een grote kennis van wervelkolompathologieën. Alle bekende en aanvaarde behandelingstechnieken voor wervelkolompathologieën worden vertegenwoordigd door de leden van de vereniging. De vereniging kan echter geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de verstrekte informatie; de gebruiker en zijn/haar zorgverleners moeten de verantwoordelijkheid voor hun zorgmanagement behouden.
website by bestview gmbh
page last updated on 15.08.2019