EUROSPINE Patient Line

Member Login

Γλωσσάριo

[ C L T Ά Ό Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω ]

Cnach oben


C#

Το γράμμα «C» ακολουθούμενο από έναν αριθμό είναι ένας τρόπος αναφοράς στους επτά σπονδύλους της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης ή αυχένα. Για παράδειγμα, μια κήλη δίσκου μπορεί να έχει παρουσιαστεί μεταξύ των σπονδύλων C3 και C4.

Lnach oben


L#

Το γράμμα «L» ακολουθούμενο από έναν αριθμό προσδιορίζει έναν συγκεκριμένο σπόνδυλο της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Για παράδειγμα, ο L3 είναι ο τρίτος σπόνδυλος της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Το L3-4 αναφέρεται στον δίσκο μεταξύ των σπονδύλων L3 και L4.

Tnach oben


T#

Το γράμμα «T» ακολουθούμενο από έναν αριθμό προσδιορίζει έναν συγκεκριμένο σπόνδυλο της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Για παράδειγμα, ο T3 είναι ο τρίτος σπόνδυλος της θωρακικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης.

Διαδερμική ηλεκτρική νευρική διέγερση. Μια μορφή ηλεκτρικής αναισθησίας που χρησιμοποιείται για τον αποκλεισμό της αντίληψης του πόνου.

Άnach oben


Η αντίληψη ότι η ζωή είναι πολύ εξαιρετικά απαιτητική και οι πόροι για την αντιμετώπισή της περιορισμένοι. Έχει δειχθεί, ότι σε άτομα που υποφέρουν από πόνο, τα αγχωτικά γεγονότα και τα καθημερινά προβλήματα αυξάνουν τη δυσχέρεια, την αναπηρία και την ένταση του πόνου.

Οι άκανθοι οστού
είναι μικροί σχηματισμοί, στρογγυλεμένοι ή με στρογγυλά εξογκώματα, που συγκεντρώνονται μέσα ή γύρω από αρθρώσεις ή όπου συναντώνται συνδετικοί ιστοί (όπως σύνδεσμοι ή τένοντες) με οστά.

Όnach oben


Κηδεμόνας.

Αnach oben


Η κοινή ονομασία που χρησιμοποιείται για την ουσία αυτή στην Ευρώπη είναι «παρακεταμόλη».

Ένα διαγνωστικό εργαλείο που χρησιμοποιεί ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (κύματα φωτός) για την οπτικοποίηση πυκνών δομών στο εσωτερικό του σώματος, συμπεριλαμβανομένων οστών, μυών και συνδέσμων.

Η χρήση ακτινολογικής απεικόνισης για την υποβοήθηση επεμβατικών διαγνωστικών και χειρουργικών διαδικασιών.

Μόσχευμα ιστού που χρησιμοποιείται σε μια χειρουργική επέμβαση, το οποίο λαμβάνεται από άτομο διαφορετικό του ασθενή που υποβάλλεται στην επέμβαση, συνήθως από πτώμα ή τράπεζα οστών. Οι χειρουργικές επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη χρησιμοποιούν συχνά αλλομοσχεύματα, για να διεγείρουν την παραγωγή οστού, ώστε να επιτευχθεί η σπονδυλοδεσία.

Οι αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης-2 (COX-2) είναι μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα που συνιστώνται συχνά για ασθενείς με αρθριτικό πόνο ή πόνο οφειλόμενο σε εκφυλιστικές παθήσεις των αρθρώσεων.

Η αξονική τομογραφία χρησιμοποιεί τεχνολογία ακτίνων Χ για τη μελέτη των εσωτερικών δομικών μερών του σώματος. Αυτό το εργαλείο απεικονιστικής διαγνωστικής χρησιμοποιείται για τη δημιουργία μιας εικόνας ενός συγκεκριμένου μέρους του σώματος από μια σειρά δισδιάστατων εικόνων.

Ένεση τοπικού αναισθητικού ή/και κορτικοστεροειδών (αντιφλεγμονωδών) στο περίβλημα της νευρικής ρίζας.

Η απορρόφηση κήλης συμβαίνει, όταν ένας δίσκος παρουσιάζει κήλη και το ανθρώπινο σώμα ελευθερώνει χημικές ουσίες που διασπούν και απορροφούν το πηκτωματώδες υλικό.

Χειρουργική θεραπεία σχεδιασμένη για την αφαίρεση της πίεσης από ένα νεύρο, μια νευρική ρίζα ή τον ίδιο τον νωτιαίο μυελό.

Όρος που περιγράφει την πεποίθηση ή ανησυχία ότι ορισμένες κινήσεις/δραστηριότητες θα επιφέρουν περισσότερο πόνο ή τραυματισμό. Οι ασθενείς αρχίζουν τότε να αποφεύγουν κινήσεις και δραστηριότητες, πράγμα το οποίο ενδέχεται με τον χρόνο να μειώσει την κίνηση και την ισχύ των μυών, κάνοντας τα συμπτώματα πιο προβληματικά.

Μια πάθηση στην οποία το υλικό από τον μεσοσπονδύλιο δίσκο έχει αποσπασθεί και είναι ελεύθερο στον σπονδυλικό σωλήνα.

Το μεσαίο στρώμα μιας τριστρωματικής μεμβράνης που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό. Η αραχνοειδής μήνιγγα βρίσκεται μεταξύ της σκληρής μήνιγγας στο εξωτερικό και της χοριοειδούς μήνιγγας στο εσωτερικό.

Εκφυλισμός των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης.

Σχετιζόμενο με άρθρωση.

Η συνένωση οστών μιας άρθρωσης με συνακόλουθο περιορισμό ή αποκλεισμό της κίνησης. Ενδέχεται να παρουσιαστεί αυθόρμητα ή ως αποτέλεσμα χειρουργικής επέμβασης, όπως η σπονδυλοδεσία.

οποιαδήποτε νόσος ή διαταραχή που αφορά μια άρθρωση.

Η χειρουργική αναδιαμόρφωση μιας νοσούσας ή κατεστραμμένης άρθρωσης.

Μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που χρησιμοποιεί ένα αρθροσκόπιο, έναν τύπο ενδοσκοπίου, για να επιτύχει πρόσβαση σε έναν μεσοσπονδύλιο δίσκο, ο οποίος προκαλεί πόνο λόγω προβολής του πυρήνα. Η αρθροσκόπηση χρησιμοποιεί πολύ μικρή τομή και δεν απαιτεί την τομή μυών, συνδέσμων ή τενόντων.

Ένα ευρέως διαθέσιμο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες αναλγητικό.

Αναφερόμενος στη σπονδυλική στήλη, ο όρος «αστάθεια» περιγράφει την ανικανότητα ενός τμήματος της σπονδυλικής ανατομίας να πραγματοποιήσει τη λειτουργία για την οποία προορίζεται. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε διάφορες παθήσεις της σπονδυλικής στήλης ή σε τραυματισμό.

Μόσχευμα ιστού ή οστού που χρησιμοποιείται σε μια χειρουργική επέμβαση, στην οποία το μόσχευμα λαμβάνεται από μια άλλη περιοχή του σώματος του ασθενή. Στην περίπτωση ενός αυτομοσχεύματος για σπονδυλοδεσία, το οστό συνήθως λαμβάνεται από το οστό της λεκάνης του ασθενή.

Προβολή οστού στο πίσω μέρος του σπονδύλου που συμμετέχει στον σχηματισμό του δακτυλίου γύρω από τον σπονδυλικό σωλήνα.

Οποιοσδήποτε τύπος δυσφορίας στην αυχενική (άνω) περιοχή της σπονδυλικής στήλης.

Η περιοχή της σπονδυλικής στήλης στην περιοχή του αυχένα, η οποία περιλαμβάνει τους επτά πρώτους σπονδύλους.

Ο όρος «ριζοπάθεια» είναι ο γενικός όρος για τα συμπτώματα που εμφανίζονται σε περίπτωση μη κανονικής ή ατελούς λειτουργίας ενός ή περισσότερων σπονδυλικών νευρικών ριζών. Ο όρος «αυχενική» αναφέρεται στο τμήμα της σπονδυλικής στήλης που διέρχεται δια μέσω του αυχένα.

Ένας άκαμπτος κηδεμόνας που υποστηρίζει το κεφάλι και τον αυχένα. Παρέχει σταθεροποίηση των σπονδύλων C1-C7, η οποία ενδέχεται να είναι απαραίτητη μετά από τραυματικό ατύχημα ή μετά από επεμβατική χειρουργική επέμβαση στον αυχένα.

Όρος που αναφέρεται στον αυχένα. Η αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης αποτελείται από επτά σπονδύλους που επιτρέπουν τη συντονισμένη κίνηση του κεφαλιού και του αυχένα.

Βnach oben


Μια άσκηση βάδισης χαμηλής πρόσκρουσης σχεδιασμένη να χρησιμοποιεί την αυξημένη αντίσταση του νερού ως εργαλείο. Το περπάτημα στο νερό επιτρέπει την ενίσχυση και δόμηση του μυϊκού ιστού χωρίς επιπλέον καταπόνηση των αρθρώσεων του σώματος, συμπεριλαμβανομένων των γονάτων, των ισχίων και της σπονδυλικής στήλης.

Μια κοχλιοτομημένη διάταξη που εισάγεται στο οστό. Οι λειτουργίες της βίδας οστού είναι η ακινητοποίηση των οστών ή τμημάτων οστών ή η στερέωση άλλων ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπως μεταλλικών πλακών οστών, στα οστά.

Εναλλακτική θεραπεία που περιλαμβάνει την εισαγωγή βελονών σε συγκεκριμένα σημεία του σώματος.

Γnach oben


Μια μορφή άσκησης που περιλαμβάνει τη διάταση διάφορων μερών του σώματος και μια ποικιλία στάσεων με σκοπό την ενδυνάμωση συγκεκριμένων μυϊκών ομάδων.

Ψυχοθεραπεία που στοχεύει στη μείωση της δυσχέρειας και την αύξηση της ευεξίας μέσω συζήτησης των πεποιθήσεων και ανησυχιών του ασθενή και αλλαγής της συμπεριφοράς του.

Δnach oben


Οι μεσοσπονδύλιοι δίσκοι είναι παχιά παρένθετα σώματα που απορροφούν τους κραδασμούς της σπονδυλικής στήλης και διαχωρίζουν τους παρακείμενους σπονδύλους στην αυχενική, στη θωρακική και στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Οι δίσκοι αποτελούνται από ένα σκληρό ινώδες τοίχωμα (ινώδης δακτύλιος) και ένα πηκτωματώδες κέντρο (πηκτοειδής πυρήνας). Είναι πολύ ισχυρές δομές.

Η ενέργεια της έκτασης των μυών των ποδιών, του αυχένα, της πλάτης, των ώμων και των χεριών πριν από την άσκηση. Χρησιμοποιείται επίσης για την αντιμετώπιση του αυχενικού και ραχιαίου άλγους, καθώς αυξάνει την ευλυγισία των μυών και των συνδέσμων, μειώνοντας την καταπόνηση των αρθρώσεων και βελτιώνοντας την αιματική ροή.

Δίοδος δια μέσω του δέρματος με βελόνα ή άλλο αντικείμενο.

Η αφαίρεση προβάλλοντος υλικού δίσκου μέσω μιας βελόνας μεγάλου διαμετρήματος, που εισάγεται στον χώρο του δίσκου. Το υλικό δίσκου αφαιρείται με εργαλεία τομής, αναρρόφησης και λέιζερ. Γνωστή επίσης ως διαδερμική μικροδισκεκτομή.

Η αφαίρεση υλικού δίσκου μέσω μιας βελόνας μεγάλου διαμετρήματος.

Επέμβαση που συμβάλλει στη σταθεροποίηση καταρρευσάντων σπονδυλικών σωμάτων μέσω ένεσης υλικού στην καταρρεύσασα περιοχή. Περιλαμβάνει τη σπονδυλοπλαστική και την κυφοπλαστική.

Μεταμόσχευση οστού ή εμφυτεύματος στον χώρο στον οποίο βρισκόταν ένας μεσοσπονδύλιος δίσκος με σκοπό τη συνένωση δύο ή περισσότερων σπονδυλικών τμημάτων.

Μια ηλεκτρική συσκευή που χρησιμοποιείται για την επαγωγή παραγωγής νέου οστού. Ο διεγέρτης μπορεί να εμφυτευτεί στη χειρουργική θέση ή να φοριέται εξωτερικά.

Η φλεγμονή ενός μεσοσπονδύλιου δίσκου, που συχνά προκαλείται από λοίμωξη.

Η ολική ή μερική χειρουργική αφαίρεση ενός μεσοσπονδύλιου δίσκου που παρουσιάζει κήλη.

Όρος που αναφέρεται στον πόνο που θεωρείται ότι πηγάζει από έναν ή περισσότερους μεσοσπονδύλιους δίσκους.

Πόνος που θεωρείται ότι προκαλείται από πάθηση σχετιζόμενη με τους μεσοσπονδύλιους δίσκους της σπονδυλικής στήλης.

Ένα διαγνωστικό εργαλείο στο οποίο ένα σκιαγραφικό μέσο εισάγεται με ένεση στον πυρήνα ενός μεσοσπονδύλιου δίσκου. Δεν χρησιμοποιείται πλέον λόγω του κινδύνου βλάβης.

Η δισκοκήλη ή κήλη δίσκου παρουσιάζεται, όταν το σκληρό, ινώδες εξωτερικό τοίχωμα του μεσοσπονδύλιου δίσκου διαρρηγνύεται και επιτρέπει την εξώθηση του υλικού του πυρήνα του δίσκου στον σπονδυλικό σωλήνα.

Καλούμενη και αρθροπλαστική δίσκου, η ADR είναι μια διαδικασία κατά την οποία αφαιρείται ένας εκφυλισμένος μεσοσπονδύλιος δίσκος και αντικαθίσταται με έναν προσθετικό δίσκο.

Δραστηριότητες και κινήσεις τις οποίες πραγματοποιεί ένας άνθρωπος καθημερινά, συμπεριλαμβανομένου του να κάθεται, να στέκεται όρθιος, να τεντώνεται για να φτάσει κάτι, να σηκώνει κάτι και να σκύβει.

Εnach oben


Ένα διαυγές υγρό που περιβάλλει τον νωτιαίο μυελό και τον εγκέφαλο και προστατεύει αυτούς καθώς και το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Προστατευτικό θρεπτικό υγρό που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Η ραχιαλγία μπορεί να είναι συχνή στις έγκυες γυναίκες λόγω της χαλάρωσης των συνδέσμων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και τη διαφορετική στάση και εμβιομηχανική. Πολλές έγκυες γυναίκες έχουν επίσης αναφέρει πόνο στην οπίσθια περιοχή της λεκάνης, βαθιά στους γλουτούς και στο πίσω μέρος των μηρών.

Μια χειρουργική επέμβαση στην οποία μία ή περισσότερες εκφυλισμένες σπονδυλικές ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις αφαιρούνται, προκειμένου να απομακρυνθεί μια συχνή αιτία νευρικής συμπίεσης.

Χαρακτηριζόμενη από τη σχετιζόμενη με την ηλικία φυσιολογική διαδικασία στους δίσκους ή στις μικρές αρθρώσεις της σπονδυλικής στήλης. Μερικοί κλινικοί επαγγελματίες υγείας χρησιμοποιούν τον όρο «εκφυλιστική δισκοπάθεια» και «νόσος των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων», όταν θεωρούν ότι ο πόνος προέρχεται από αυτές τις δομές.

Αναφέρεται στην απώλεια ύψους και περιεχομένου σε νερό ενός ή περισσότερων μεσοσπονδύλιων δίσκων, που προστατεύουν από τους κραδασμούς και υποστηρίζουν τα οστά της σπονδυλικής στήλης. Είναι μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης. Ο όρος «εκφυλιστική δισκοπάθεια» χρησιμοποιείται σε μερικές χώρες για την περίπτωση που η διαδικασία αυτή αρχίζει να προκαλεί πόνο.

Χειρουργική επέμβαση που διεξάγεται δια μέσω μικρών τομών αντί μιας μεγάλης τομής.

Οι ράβδοι, πλάκες, βίδες, άγκιστρα, πλεκτά καλώδια, κλωβοί πλέγματος και άλλα μεταλλικά ή πλαστικά εμφυτεύματα που ενδέχεται να απαιτούνται κατά τις επεμβάσεις στη σπονδυλική στήλη.

Άμεσες ενέσεις αναισθητικών και στεροειδών φαρμάκων στις νευρικές ρίζες της σπονδυλικής στήλης ή κοντά σε αυτές, ή στον επισκληρίδιο χώρο που περιβάλλει τον νωτιαίο μυελό. Οι ενέσεις στη σπονδυλική στήλη συνήθως προτείνονται για τη θεραπεία του μέτριου έως βαρέως αυχενικού και ραχιαίου νευρικού άλγους.

Ενέσεις στεροειδών και αναισθητικών παραγόντων σε μια ζυγοαποφυσιακή άρθρωση, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν είναι η πηγή του πόνου ή με σκοπό τη μείωση του πόνου και της φλεγμονής.

Μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που χρησιμοποιεί έναν χορηγούμενο με ένεση παράγοντα νευρικού αποκλεισμού με δύο στόχους: τη μείωση του πόνου που προκαλείται από φλεγμονώδεις ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις και την επιβεβαίωση της υπόθεσης ότι ο πόνος προέρχεται από την πιθανολογούμενη ζυγοαποφυσιακή άρθρωση.

Η εισαγωγή ενός ηλεκτροδίου με σκοπό τη θέρμανση ιστών στο εσωτερικό ενός εκφυλιζόμενου μεσοσπονδύλιου δίσκου ο οποίος αποτελεί πηγή νευρικής συμπίεσης, που προκαλεί πόνο, μυρμηκίαση, μούδιασμα ή μυϊκή αδυναμία. Αυτό προκαλεί συρρίκνωση του ιστού του δίσκου, μειώνοντας τη συμπίεση του νεύρου.

Μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που αντιμετωπίζει ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης που προκαλούν επώδυνη συμπίεση των νεύρων. Μια σειρά εύκαμπτων σωλήνων και μια οθόνη βίντεο επιτρέπουν στον χειρουργό να έχει πρόσβαση στην επηρεαζόμενη περιοχή της σπονδυλικής στήλης δια μέσω μιας μικρής τομής.

Ένας ασθενής που δεν παραμένει στο νοσοκομείο για 24 ώρες ή περισσότερο, αλλά επισκέπτεται το νοσοκομείο ή ένα ιατρικό κέντρο για διάγνωση ή/και θεραπεία. Όταν αναφέρεται σε χειρουργικές επεμβάσεις, ο όρος αναφέρεται σε μια επέμβαση που δεν απαιτεί ο ασθενής να παραμείνει κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νοσοκομείο.

Μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία σχεδιασμένη για την καταπράυνση του χρόνιου αυχενικού ή ραχιαίου άλγους μέσω μείωσης του οιδήματος στη θέση της συμπίεσης του νεύρου στη σπονδυλική στήλη. Αυτό επιτυγχάνεται με ένεση ενός αντιφλεγμονώδους παράγοντα (κορτικοστεροειδούς) στον παρακείμενο επισκληρίδιο χώρο, ο οποίος είναι η περιοχή μεταξύ του προστατευτικού καλύμματος του νωτιαίου μυελού και των σπονδύλων.

Αναφέρεται στην κατεύθυνση και απόσταση στην οποία μπορεί το πολύ να κινηθεί μία άρθρωση.

Ζnach oben


Τα ζεύγη αγκιστροειδών αρθρώσεων που συνδέουν του σπονδύλους και επιτρέπουν την άρθρωση της σπονδυλικής στήλης. Όπως όλες οι αρθρώσεις, οι ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις ενδέχεται με τη γήρανση του σώματος να αναπτύξουν εκφυλιστικές παθήσεις, όπως οστεοαρθρίτιδα.

Περιγράφει τον πόνο που θεωρείται ότι προέρχεται από μία ή περισσότερες των σπονδυλικών ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων στη σπονδυλική στήλη. Το ζυγοαποφυσιογενές άλγος μπορεί να προκαλέσει χρόνιο αυχενικό ή ραχιαίο άλγος επιπλέον των άλλων συμπτωμάτων που σχετίζονται με τη νευρική συμπίεση.

Ηnach oben


Μια εξέταση που χρησιμοποιεί τα ηλεκτρικά σήματα των μυών για να συμβάλει στην ανίχνευση δυνητικών ανωμαλιών των νεύρων. Μπορεί να είναι χρήσιμη για τον εντοπισμό ενός αριθμού διαταραχών της σπονδυλικής στήλης, συμπεριλαμβανομένης της σπονδυλικής στένωσης, της κήλης δίσκου, της προβολής δίσκου και της συμπίεσης του ισχιακού νεύρου. Χρησιμοποιείται συχνά σε συνδυασμό με μια εξέταση νευρικής αγωγιμότητας (ηλεκτρονευρογραφία, ΗΝΓ).

Θnach oben


Ψυχοθεραπεία που εστιάζει στην αύξηση της συνειδητότητας του σώματος και του πνεύματος και την υποστήριξη του ασθενή στην προσαρμογή στις δυσκολίες της ζωής.

Αναφέρεται στη μέση-άνω περιοχή της ράχης, μεταξύ της αυχενικής και της οσφυϊκής μοίρας (μέσης) της σπονδυλικής στήλης.

Ιnach oben


Ζεύγος αρθρώσεων εντός της λεκάνης, μεταξύ του ιερού οστού και των λαγόνιων οστών.

Το τριγωνικό οστό που απαρτίζεται από πέντε συνενωμένους σπονδύλους κοντά στο άκρο της σπονδυλικής στήλης.

Ένα αναλγητικό της φαρμακευτικής κατηγορίας των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του ήπιου έως μέτριου πόνου και φλεγμονής.

Το χόνδρινο εξωτερικό τοίχωμα ενός μεσοσπονδύλιου δίσκου. Περιέχει το εσωτερικό πηκτωματώδες ρευστό του πυρήνα του δίσκου, το οποίο ονομάζεται «πηκτοειδής πυρήνας».

Μια δέσμη νευρικών ριζών στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης που διακλαδίζονται από το τέλος του νωτιαίου μυελού και εκτείνονται προς τα κάτω άκρα, το έντερο και την ουροδόχο κύστη.

Μια πάθηση έκτακτης κατάστασης που προκαλείται από τη συμπίεση της δέσμης νεύρων στο χαμηλότερο μέρος του σπονδυλικού σωλήνα, της ιππουρίδας. Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν πόνο, παράλυση και ακράτεια. Η πάθηση απαιτεί άμεση ιατρική περίθαλψη.

Πόνος, μούδιασμα, μυρμηκίαση στη διαδρομή του ισχιακού νεύρου, που διαδίδεται από το βάθος των γλουτών έως το άκρο του ποδιού.

Κnach oben


Συχνά αναφέρεται ως «θλάση ή διάστρεμμα του αυχένα» μετά από τροχαίο ατύχημα με οπίσθια πρόσκρουση. Συνήθως αποκαθίσταται σχετικά γρήγορα.

Γνωστό και ως «σπονδυλόλυση», το κάταγμα ισθμού είναι ένας τραυματισμός του ισθμού στο πίσω μέρος της σπονδυλικής στήλης. Αυτό το κάταγμα κόπωσης είναι συχνό στους νεαρούς αθλητές και μπορεί να προκληθεί από ορισμένες επαναλαμβανόμενες κινήσεις, όπως στα αθλήματα ρίψεων. Όπως πολλά αθλητικά κατάγματα κόπωσης, συνήθως επουλώνονται.

Το σώμα του σπονδύλου.

Με την ηλικία, η περιεκτικότητα σε νερό του κέντρου των μεσοσπονδύλιων δίσκων αρχίζει να μειώνεται, καθιστώντας τον δίσκο λιγότερο αποτελεσματικό στην απορρόφηση των κραδασμών και προκαλώντας μετατόπιση του δομικού υλικού του δίσκου. Οι περισσότερες κήλες δίσκου παρουσιάζονται στους δύο κατώτερους δίσκους της οσφυϊκής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Μια κήλη δίσκου μπορεί να είναι ανώδυνη ή να προκαλεί πόνο σε μια νευρική ρίζα της σπονδυλικής στήλης. Αυτό μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα ραχιαίου άλγους, ή άλγους, μουδιάσματος ή αδυναμίας του ποδιού, που ονομάζεται «ισχιαλγία». Είναι γνωστή και ως δισκοκήλη ή ρήξη δίσκου ή κήλη πηκτοειδούς πυρήνα (HNP). Μπορεί επίσης να παρουσιαστεί στον αυχένα και, σπάνια, στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Γνωστή και ως κήλη ή ρήξη δίσκου. Συμβαίνει όταν τα μέρη ενός μεσοσπονδύλιου δίσκου εξέχουν δια μέσω ενός σχισίματος ή ρωγμής στο ινώδες τοίχωμα του δίσκου.

Μια πάθηση του περιγράφει ένα παρατεταμένο συναίσθημα στεναχώριας, μελαγχολίας, απογοήτευσης και απαισιοδοξίας που παρεμβάλλεται στην καθημερινή ζωή.

Η κατάρρευση μεσοσπονδύλιου δίσκου είναι μια εκφυλιστική πάθηση της σπονδυλικής στήλης που εμφανίζεται ως αποτέλεσμα της γήρανσης ή της κανονικής φθοράς. Η πάθηση αυτή είναι σχετικά συχνή καθώς αυξάνεται η ηλικία και είναι στην πραγματικότητα ασυμπτωματική, εκτός εάν ο δίσκος ή υλικό του δίσκου έρθει σε επαφή με μια νευρική ρίζα ή με τον νωτιαίο μυελό.

Η κεντρική στένωση σπονδυλικού σωλήνα είναι στένωση, ή περιορισμός, του σπονδυλικού σωλήνα.

Αποτελείται από τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, οι οποίοι ελέγχουν τα κινητικά και αισθητικά σήματα που στέλνονται στο σώμα. Λειτουργεί σε συνεργασία με το περιφερικό νευρικό σύστημα.

Ένας τρόπος αξιολόγησης εξωτερικών ανωμαλιών και άλλων συμπτωμάτων που ενδέχεται να υποδεικνύουν εάν ένας ασθενής έχει μια συγκεκριμένη ιατρική πάθηση.

Από στόματος στεροειδή που χορηγούνται ως αναλγητικά σε ασθενείς που απαιτούν άμεση ανακούφιση του πόνου. Αυτά τα φάρμακα συνηθέστερα συνταγογραφούνται σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν αρθριτικό πόνο, αλλεργικές αντιδράσεις και άλλες παρόμοιες καταστάσεις.

Γνωστή και ως προβολή δίσκου. Ένα στάδιο του εκφυλισμού του μεσοσπονδύλιου δίσκου, στο οποίο ο δίσκος προβάλλει εκτός της φυσιολογικής του περιφέρειας. Η προβολή δίσκου συχνά ορίζεται ως εστιακή προεξοχή, στην οποία συμμετέχουν 180 ή λιγότερες μοίρες της περιφέρειας του δίσκου.

Χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση οστεοπορωτικών καταγμάτων, στην οποία ένα κολλώδες υλικό τοποθετείται με ένεση σε ένα μπαλόνι που εισάγεται σε έναν σπόνδυλο που έχει υποστεί κατάρρευση.

Η περιοχή της σπονδυλικής στήλης χαμηλότερα του ιερού οστού. Είναι γνωστή και ως «ουρά».

Μια καμπύλη της σπονδυλικής στήλης που δείχνει στο πίσω μέρος του σώματος. Ο κύφος (καμπούρα) είναι παράδειγμα κύφωσης.

Λnach oben


Μια καμπύλη της σπονδυλικής στήλης που δείχνει στο εμπρός μέρος του σώματος.

Μnach oben


Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Φάρμακα που χρησιμοποιούνται για τη μείωση του πόνου, του οιδήματος και της φλεγμονής. Παραδείγματα ΜΣΑΦ αποτελούν η ασπιρίνη, η ιμπουπροφαίνη, η ναπροξένη και μια ποικιλία φαρμάκων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή.

Μια τυποποιημένη φυσιοθεραπευτική προσέγγιση τόσο για την αξιολόγηση όσο και για τη θεραπεία της οσφυαλγίας ή/και της ισχιαλγίας (πόνος στο πόδι).

Απεικόνιση μαγνητικής τομογραφίας. Μια διαγνωστική απεικονιστική εξέταση. Η μαγνητική τομογραφία απεικονίζει με σαφήνεια του μαλακούς ιστούς, όπως τους μεσοσπονδύλιους δίσκους και τις νευρικές δομές, καθώς και τα οστά. Μια πολύ ευαίσθητη και ειδική απεικονιστική εξέταση της σπονδυλικής στήλης που δεν συνεπάγεται έκθεση σε ακτινοβολία.

Ένα φάρμακο (στεροειδές) που μειώνει τη φλεγμονή και χρησιμοποιείται συχνά για τη θεραπεία της παθολογικής φλεγμονής ή αλλεργικών αντιδράσεων.

Ένας τύπος εμφυτεύματος που χρησιμοποιείται για την προαγωγή της συνένωσης σπονδύλων στο πλαίσιο χειρουργικής επέμβασης.

Οξύς πόνος που ενδέχεται να προκληθεί από υπερβολική ή μη φυσιολογική πίεση ή τάση στους μύες και άλλες υποστηρικτικές δομές του σπονδυλικού σωλήνα.

Η χειρουργική εκτομή οστού ή υλικού δίσκου με χρήση μικροσκοπίου για τη μείωση της συμπίεσης ενός νεύρου στη σπονδυλική στήλη.

Μια χειρουργική επέμβαση που πραγματοποιείται με χειρουργικό μικροσκόπιο για την αφαίρεση υλικού δίσκου.

Φλεγμονή του νωτιαίου μυελού.

Διαταραχή του νωτιαίου μυελού που συχνά προκαλεί αδυναμία ή μούδιασμα των χεριών ή/και των ποδιών. Ενίοτε επηρεάζεται η ισορροπία με κίνδυνο πτώσης σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας. Ενδέχεται να είναι συνέπεια στένωσης του σπονδυλικού σωλήνα εκεί που ο νωτιαίος μυελός διέρχεται από αυτόν. Συνηθέστερα εμφανίζεται στον αυχένα (αυχενική μυελοπάθεια), αλλά μπορεί να εμφανιστεί και στη θωρακική μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Ο ιστός που περιέχεται στις εσωτερικές κοιλότητες των οστών. Μια μείζων λειτουργία αυτού του ιστού είναι η παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων.

Καλούμενες συχνά και «μυϊκοί σπασμοί», οι κράμπες αναφέρονται στην αυθόρμητη και αθέλητη συστολή ενός μυ ή μιας ομάδας μυών, που επιφέρει οξύ πόνο.

Η αθέλητη συστολή ενός μυ, που επιφέρει συχνά οξύ, παροδικό πόνο.

Πόνος των μυών της πλάτης.

Οι μύες του λαιμού και της πλάτης παρέχουν δύναμη και κίνηση. Είναι σημαντικοί για τη στάση και τη σταθερότητα. Όσο πιο δυνατοί είναι τόσο το καλύτερο για τη σπονδυλική στήλη.

Νnach oben


Ένα αναλγητικό της φαρμακευτικής κατηγορίας των μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων που χρησιμοποιείται για τη θεραπεία του ήπιου έως μέτριου πόνου και φλεγμονής.

Χρόνιος νευρικός πόνος που διαδίδεται κατά μήκος της διαδρομής ενός νεύρου και ενδέχεται να εμφανίζεται με ποικιλία μορφών, όπως οξέος, αμβλέος, σφύζοντος πόνου ή αισθήματος καύσου.

Το αρχικό τμήμα ενός νεύρου που διακλαδίζεται από το κεντρικό νευρικό σύστημα.

Πόνος διαφόρων μορφών (οξύς, διαξιφιστικός, σφύζων πόνος, αίσθημα καύσου κλπ.) που ακολουθεί τη διαδρομή ενός νεύρου.

Ο νευρογενής πόνος είναι πόνος που προκαλείται από βλάβη ή νόσο που προσβάλλει το νευρικό σύστημα.

Ένας συνδυασμός συμπτωμάτων που συνήθως κάνει τον ασθενή να κουτσαίνει και να σταματά αφού βαδίσει μια απόσταση. Μπορεί να συμπεριλαμβάνουν οσφυαλγία, ισχιαλγία, αδυναμία και μούδιασμα των ποδιών. Τα συμπτώματα αυτά ενδέχεται να επιδεινώνονται, όταν ο ασθενής είναι όρθιος ή περπατάει. Η νευρογενής χωλότητα
είναι μια συχνή ομάδα συμπτωμάτων της σπονδυλικής στένωσης, της στένωσης των διόδων των νεύρων στην οσφυϊκή (κάτω) μοίρα της σπονδυλικής στήλης.

Όρος που χρησιμοποιείται για να περιγράψει βλάβη σε ένα νεύρο, η οποία μπορεί να προκληθεί από νόσο, τραυματισμό, εκφυλιστικές παθήσεις ή ποικιλία άλλων αιτίων. Οι ήπιες περιπτώσεις νευροπάθειας μπορούν να έχουν μεταβαλλόμενα ακτινοβολούμενα συμπτώματα, όπως πόνο και μυρμηκίαση, που ακολουθούν τη διαδρομή του προσβληθέντος νεύρου.

Όρος που χρησιμοποιείται, για να περιγράψει πόνο και άλλα συμπτώματα που προκαλούνται από βλάβη σε ένα νεύρο. Η νευρική βλάβη μπορεί να είναι αποτέλεσμα νόσου, όπως ο διαβήτης, τραυματισμού, φλεγμονής ή συμπίεσης του νεύρου. Ο νευροπαθητικός πόνος μπορεί να είναι ποικίλης βαρύτητας και είτε να παραμένει εντοπισμένος στη θέση της νευρικής βλάβης είτε να διαδίδεται σε όλο το σώμα, επηρεάζοντας τυχόν μύες ή δερματώματα που νευρώνονται από το συγκεκριμένο νεύρο.

Μια χειρουργική ειδικότητα που ασχολείται με την πρόληψη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του νευρικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου, του νωτιαίου μυελού και του περιφερικού νευρικού συστήματος.

Ένας χειρουργός που ειδικεύεται στη χειρουργική θεραπεία παθήσεων που επηρεάζουν τον εγκέφαλο, τον νωτιαίο μυελό και άλλες νευρωμένες περιοχές του σώματος.

Μια παθολογική υπεραύξηση καρκινικών κυττάρων σε μια μάζα ιστού, όπως σε έναν όγκο ή όζο.

Μια σωληνωτή δέσμη νευρικών ινών που εκτείνεται από τη βάση του κρανίου έως την οσφυϊκή χώρα και είναι υπεύθυνη για τη διαβίβαση αισθητικών και κινητικών σημάτων μεταξύ των άκρων του σώματος και του εγκεφάλου.

Οnach oben


Πόνος αιφνίδιας φύσης, κατηγοριοποιούμενος ως διαρκών λιγότερο από 6 εβδομάδες.

Ζυγοαποφυσιακή άρθρωση. Βλέπε «Ζυγοαποφυσιακές αρθρώσεις».

Μια χειρουργική επέμβαση της σπονδυλικής στήλης στην οποία ένα οστικό μόσχευμα ή/και ένα σπονδυλικό εμφύτευμα εισάγεται στον χώρο του μεσοσπονδύλιου δίσκου, ώστε να επιτευχθεί σπονδυλοδεσία.

Όρος που ορίζεται ως εγγύτερα στο τέλος ή στο πίσω μέρος.

Ένας σύνδεσμος που βρίσκεται στον σπονδυλικό σωλήνα που αρχίζει στην κορυφή της σπονδυλικής στήλης και τελειώνει στο ιερό οστό. Ο σύνδεσμος αυτός είναι πολύ ισχυρός και σταθεροποιεί τη σπονδυλική στήλη.

Φάρμακα που θεραπεύουν τον πόνο επηρεάζοντας την αντίληψη του πόνου, χωρίς να θεραπεύουν την υποκείμενη αιτία. Τα φάρμακα αυτά επηρεάζουν την αντίληψη του πόνου μόνο και δεν θεραπεύουν την πάθηση. Ενέχουν κίνδυνο πρόκλησης βλάβης και για τον λόγο αυτό ελέγχονται προσεκτικά από τους συνταγογραφούντες γιατρούς.

Μια μορφή επέμβασης σπονδυλοδεσίας που πραγματοποιείται από την πλάτη. Αυτή η επέμβαση είναι σχεδιασμένη να αυξάνει τη σπονδυλική σταθερότητα σε ασθενείς με εκφυλιστικές παθήσεις της σπονδυλικής στήλης.

Ένας κλάδος της ιατρικής που εστιάζει στη μελέτη, τη διάγνωση και τη θεραπεία του σκελετικού συστήματος, των αρθρώσεων, των μυών, των τενόντων και των συσχετιζόμενων νεύρων.

Ένας χειρουργός που ειδικεύεται στη θεραπεία παθήσεων που προσβάλλουν το μυοσκελετικό σύστημα.

Καλούνται επίσης σπόνδυλοι. Τα οστά της σπονδυλικής στήλης είναι στοιβαγμένα το ένα πάνω από το άλλο, έτσι ώστε να σχηματίζουν μια δομή σαν στήλη, η οποία προστατεύει τον νωτιαίο μυελό και επιτρέπει στο σώμα μας να πραγματοποιεί μια ποικιλία κινήσεων.

Μια νόσος που επηρεάζει τις φέρουσες αρθρώσεις, χαρακτηριζόμενη από υποβάθμιση του αρθρικού χόνδρου, που οδηγεί σε απώλεια χόνδρου και οστού.

Η φυσική διαδικασία σχηματισμού οστού. Ονομάζεται και οστεογένεση.

Μια πάθηση στην οποία τα οστά καθίστανται περισσότερο πορώδη και επιρρεπή σε κάταγμα, συνήθως σχετιζόμενη με την ηλικία.

Συχνά καλούμενα «άκανθοι οστού», τα οστεόφυτα είναι λεία εξογκώματα του οστού τα οποία αναπτύσσει το σώμα ως φυσικό μηχανισμό ίασης.

Ένας αυξητικός παράγοντας που διεγείρει τον σχηματισμό νέου οστού ή χόνδρου. Μερικές φορές η BMP χρησιμοποιείται αντί οστικού μοσχεύματος σε χειρουργικές επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας.

Όταν ελλιπή ή κατεστραμμένα τμήματα οστού αντικαθίστανται με οστό φυσικής, συνθετικής ή τεχνητής προέλευσης. Τα οστικά μοσχεύματα χρησιμοποιούνται σε επεμβάσεις σπονδυλοδεσίας για τη διέγερση της οστεογένεσης (παραγωγής νέου οστού), ώστε να επιτευχθεί η συνένωση.

Οστό που λαμβάνεται από μία θέση του σώματος ενός ατόμου και τοποθετείται σε άλλο άτομο (οστικό αλλομόσχευμα) ή σε διαφορετική θέση στο ίδιο άτομο (αυτογενές οστό).

Ο σκληρός ιστός που παρέχει δομική υποστήριξη στο σώμα. Αποτελείται κυρίως από κρυστάλλους υδροξυαπατίτη και κολλαγόνο. Τα κόκαλα ταξινομούνται ως μακριά, βραχέα ή πλατιά.

Πόνος στην οσφυϊκή μοίρα της σπονδυλικής στήλης (στη μέση).

Ένας ευρύς όρος που αναφέρεται σε ποικίλα συμπτώματα που συσχετίζονται με τα νεύρα του οσφυοϊερού πλέγματος στο κάτω μέρος της σπονδυλικής στήλης.

Ο όρος «οσφυϊκός» αναφέρεται στη χαμηλότερη περιοχή της σπονδυλικής στήλης (μέση). Ο όρος «ριζοπάθεια» αναφέρεται σε ένα σύνολο συμπτωμάτων που συνήθως συσχετίζεται με ένα συμπιεσμένο νεύρο της σπονδυλικής στήλης, όπως είναι ο πόνος, το μούδιασμα, η μυρμηκίαση και η μυϊκή αδυναμία. «Ριζοπάθεια» είναι ο σωστός ιατρικός όρος για την ισχιαλγία.

Αναφερόμενος στο κάτω τμήμα της σπονδυλικής στήλης (στη μέση).

Πnach oben


Απώλεια λειτουργιών των μυών, λόγω διακοπής των αισθητικών και κινητικών σημάτων μεταξύ του εγκεφάλου και του νωτιαίου μυελού. Η παράλυση προκαλείται συνήθως από εγκεφαλικό επεισόδιο ή κάποιου είδους νευρική βλάβη.

Χειρουργική επέμβαση κατά την οποία αφαιρούνται τμήματα οστού, ώστε μα μειωθεί η πίεση στον νωτιαίο μυελό και στις νευρικές ρίζες.

Ο πηκτωματώδης εσωτερικός πυρήνας ενός μεσοσπονδύλιου δίσκου. Περιέχεται στον ινώδη δακτύλιο, που είναι το χόνδρινο εξωτερικό τοίχωμα του δίσκου.

Ένας όρος χρησιμοποιούμενος στην καθομιλουμένη για τη συμπίεση νεύρου που συχνά συσχετίζεται με εκφυλιστικές παθήσεις, όπως η σπονδυλοαρθρίτιδα και η εκφυλιστική δισκοπάθεια. Αυτή η πάθηση μπορεί να παρουσιαστεί σε οποιοδήποτε επίπεδο της σπονδυλικής στήλης, αλλά είναι συχνότερη στην οσφυϊκή (κάτω) και αυχενική (άνω) περιοχή της σπονδυλικής στήλης. Ένα πιασμένο νεύρο προκαλεί εντοπισμένο πόνο, ακτινοβολούντα πόνο, μυρμηκίαση, μούδιασμα ή/και μυϊκή αδυναμία.

μια μέθοδος άσκησης που συνίσταται σε χαμηλής πρόσκρουσης κινήσεις ευλυγισίας, μυϊκής δύναμης και αντοχής. Δίνει έμφαση στη σωστή ευθυγράμμιση της στάσης, τη δύναμη του κορμού και τη μυϊκή ισορροπία.

Ένας τύπος χειρουργικής επέμβασης σπονδυλοδεσίας, κατά τον οποίο ο χειρουργός εισέρχεται στην οσφυϊκή χώρα από τα πλάγια αντί από την πίσω πλευρά. Η διαδικασία αυτή είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να πραγματοποιείται μέσω ελάχιστα επεμβατικών μέσων.

Μια σχετικά λεπτή, συνήθως μεταλλική διάταξη που στερεώνεται στο οστό με βίδες. Οι πλάκες οστού χρησιμοποιούνται για την ακινητοποίηση οστών ή οστικών τμημάτων, ώστε να επιτευχθεί η επούλωση.

Παρουσιάζεται όταν ένας μεσοσπονδύλιος δίσκος, μια σκληρή αλλά σπογγώδης ωοειδής δομή που βρίσκεται μεταξύ δύο σπονδύλων, χάσει το φυσικό του ύψος, κάνοντας το τοίχωμα του δίσκου να προεξέχει. Είναι φυσιολογικό μέρος της διαδικασίας γήρανσης.

Ένας τύπος χειρουργικής επέμβασης στη σπονδυλική στήλη που ενώνει μόνιμα το πρόσθιο και το οπίσθιο μέρος δύο ή περισσότερων σπονδύλων. Αυτή η χειρουργική επέμβαση ενδέχεται επίσης να περιλαμβάνει τη μερική ή ολική αφαίρεση ενός ή περισσότερων μεσοσπονδύλιων δίσκων.

Μια χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, με στόχο την συνένωση δύο σπονδυλικών σωμάτων σε ένα συμπαγές τμήμα οστού. Η πρόσβαση της σπονδυλικής στήλης κατά την πρόσθια σπονδυλοδεσία γίνεται από το εμπρός μέρος του σώματος, συνήθως με τομή στην κοιλιακή χώρα.

Μια χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη με στόχο την συνένωση δύο ή περισσότερων οσφυϊκών σπονδύλων σε ένα συμπαγές τμήμα οστού. Η σπονδυλοδεσία πραγματοποιείται μεταξύ πρόσθιων σπονδυλικών σωμάτων.

Όρος που χρησιμοποιείται, για να περιγράψει τη μπροστινή πλευρά του σώματος. Ένας των ανατομικών όρων θέσης, που περιλαμβάνουν τους όρους «οπίσθιος», «ραχιαίος», «πλάγιος», «έσω», «εγγύς» και «άπω».

Ένας σύνδεσμος που διασχίζει ολόκληρο το μήκος του σπονδυλικού σωλήνα στην πρόσθια επιφάνεια της σπονδυλικής στήλης.

Ρnach oben


Η πάθηση αυτή αναφέρεται στο σχίσιμο ή ρήξη του ινώδους δακτυλίου (του σκληρού εξωτερικού) ενός μεσοσπονδύλιου δίσκου.

Βλάβη μιας νευρικής ρίζας, συνήθως προκαλούσα ακτινοβολούντα πόνο, μούδιασμα, μυρμηκίαση ή μυϊκή αδυναμία που αντιστοιχεί σε μια συγκεκριμένη νευρική ρίζα.

Σnach oben


Ένα από τα τρία στρώματα που απαρτίζουν τις μήνιγγες, που είναι ένα προστατευτικό σύστημα μεμβρανών που περιβάλλει τον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό.

Μη κανονική καμπυλότητα της σπονδυλικής στήλης. Ο πιο συχνός τύπος, η ιδιοπαθής σκολίωση, παρουσιάζεται συχνότερα σε έφηβες, και η αιτία της είναι άγνωστη.

Μια εκφυλιστική νόσος που προκαλεί φλεγμονή των αρθρώσεων μεταξύ των σπονδύλων, καθώς και των αρθρώσεων μεταξύ της σπονδυλικής στήλης και της λεκάνης. Γνωστή και ως αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα ή σπονδυλοαρθροπάθεια.

Μείωση του μεγέθους του σπονδυλικού σωλήνα με αποτέλεσμα περιορισμό του διαθέσιμου χώρου για τον νωτιαίο μυελό και τις συνδεόμενες με αυτόν νευρικές ρίζες.

Η στήλη που απαρτίζεται από σπονδύλους, μεσοσπονδύλιους δίσκους, συνδέσμους, τένοντες, αρθρώσεις, υγρό, νεύρα και άλλους ιστούς, βρίσκεται στο μέσο της πλάτης και λειτουργεί ως σκελετικό στήριγμα του άνω μέρους του σώματος, ενώ ταυτόχρονα προστατεύει τον νωτιαίο μυελό.

Σημαντική απόκλιση από την ευθυγράμμιση ή μετατόπιση ενός ή περισσοτέρων σπονδύλων στη σπονδυλική στήλη. Εάν οφείλεται σε σοβαρή δομική βλάβη, το υπεξάρθρημα μπορεί να επιφέρει επώδυνη συμπίεση νεύρων στη σπονδυλική στήλη και αστάθεια.

Η περικλειόμενη από τους σπονδύλους δίοδος, δια μέσω της οποίας διέρχεται ο νωτιαίος μυελός.

Μαλακός, εύκαμπτος ιστός που καλύπτει την επιφάνεια των αρθρώσεων της σπονδυλικής στήλης (καλούμενων ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων). Ο χόνδρος αποτελεί επίσης δομικό μέρος των μαλακών δίσκων που βρίσκονται μεταξύ των σπονδύλων.

Παρουσιάζεται, όταν η προστατευτική χόνδρινη επικάλυψη των ζυγοαποφυσιακών αρθρώσεων στη σπονδυλική στήλη φθείρεται με τον χρόνο. Αποτελεί φυσιολογική διαδικασία γήρανσης και στους περισσότερους ανθρώπους δεν είναι επώδυνη. Σε μερικούς ασθενείς μπορεί να προκαλέσει πόνο και δυσκαμψία.

Χειρουργική επέμβαση για τη μόνιμη συνένωση δύο ή περισσότερων σπονδύλων της σπονδυλικής στήλης.

Ολίσθηση ενός σπονδύλου επί ενός άλλου ως αποτέλεσμα μιας σχετιζόμενης με την ηλικία εκφυλιστικής πάθησης, όπως οστεοαρθρίτιδας ή εκφυλιστικής σπονδυλοπάθειας.

Ολίσθηση ενός σπονδύλου επί ενός άλλου ως αποτέλεσμα μικρού σπονδυλικού κατάγματος. Μπορεί να σχετίζεται με βλάβη μετά από τραυματισμό ή να οφείλεται σε επαναληπτική καταπόνηση.

Χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση καταγμάτων που σχετίζονται με οστεοπόρωση, κατά την οποία ένα κολλοειδές τσιμέντο εισάγεται με ένεση στον σπόνδυλο που έχει υποστεί καθίζηση.

Κάταγμα (ρωγμή) του ισθμού, ενός τμήματος οστού στο οποίο ενώνονται το σπονδυλικό σώμα και τα οπίσθια στοιχεία που προστατεύουν τις νευρικές ρίζες.

Γενικός όρος που αναφέρεται στον σχετιζόμενο με την ηλικία εκφυλισμό των ανατομικών στοιχείων της σπονδυλικής στήλης. Συχνά χρησιμοποιούμενος εναλλακτικά με τον όρο σπονδυλοαρθρίτιδα.

Τα οστά που απαρτίζουν τη σπονδυλική στήλη.

Ένα από τα οστά που απαρτίζουν τη σπονδυλική στήλη.

Γενικά, η ακούσια ή εκούσια στάση του ανθρώπινου σώματος.

Παρουσιάζεται όταν μια από τις διόδους των νεύρων που συνδέονται με τη σπονδυλική στήλη, ιδιαίτερα ο σπονδυλικός σωλήνας και τα τρήματα, περιορίζονται λόγω μιας ανατομικής ανωμαλίας.

Η βαθμιαία στένωση των τρημάτων, των ανοιγμάτων της σπονδυλικής στήλης από τα οποία διέρχονται τα νεύρα, ενδέχεται να αποτελεί μέρος της φυσιολογικής διαδικασίας γήρανσης και μερικές φορές μπορεί να επιφέρει συμπίεση νεύρων.

Τοπική, τμηματική ή γενικευμένη στένωση του κεντρικού σπονδυλικού σωλήνα λόγω στοιχείων οστικού ή μαλακού ιστού.

Μια στένωση του σπονδυλικού σωλήνα που προκαλείται, όταν ένα ή περισσότερα ανατομικά στοιχεία της σπονδυλικής στήλης παρουσιάζει φλεγμονή ή βλάβη ή μετατοπίζεται.

Αναφέρεται στην στένωση των οπών των σπονδύλων που προστατεύουν τις νευρικές ρίζες καθώς εξέρχονται από τη σπονδυλική στήλη.

Παρών κατά τη γέννηση και υφιστάμενος μετά από αυτήν.

Η ενέργεια της μείωσης του όγκου μέσω πίεσης.

Μια χειρουργική επέμβαση στη σπονδυλική στήλη κατά την οποία αφαιρείται το σώμα του σπονδύλου.

Οι σύνδεσμοι της σπονδυλικής στήλης, όπως και οι σύνδεσμοι σε όλο το σώμα, έχουν σκοπό την υποστήριξη του αυχένα και της πλάτης και τη σταθεροποίηση του σπονδυλικού σωλήνα.

Τnach oben


Ένα σύστημα άσκησης που βασίζεται στην αρχαία κινεζική πολεμική τέχνη τάι τσι τσουάν. Δίνει έμφαση σε αργές, ελεγχόμενες κινήσεις για τη βελτίωση της ισορροπίας, της ευλυγισίας και της αντοχής.

Τρήμα ονομάζεται ένα άνοιγμα ή σωλήνας της σπονδυλικής στήλης μέσω του οποίου οι κλάδοι των σπονδυλικών νεύρων εκτείνονται μετά την έξοδό τους από τον νωτιαίο μυελό.

Αναφέρεται στους σωλήνες ή στενές διόδους που υπάρχουν μεταξύ των σπονδύλων και προστατεύουν τα σπονδυλικά νεύρα.

Υnach oben


Περιγραφικός όρος για ένα όργανο ή μέρος του σώματος που παρουσιάζει μεγέθυνση των κυττάρων. Αυτό είναι συναφές για τη σπονδυλική στήλη σε περιπτώσεις υπερτροφίας ωχρού συνδέσμου, στην οποία ένας ή περισσότεροι από τους συνδέσμους μεταξύ των σπονδύλων αρχίζουν να οστεοποιούνται ή να παχύνονται, οδηγώντας δυνητικά σε συμπίεση νεύρου.

Φnach oben


Οστίτης ιστός με εξάντληση των ανόργανων υλών, π.χ. ασβεστίου και φωσφόρου.

Το ιατρικό πεδίο που εστιάζει στην ανάπτυξη, διατήρηση και αποκατάσταση της μέγιστης ικανότητας κίνησης και λειτουργικότητας για ένα άτομο του οποίου η ποιότητα ζωής και οι ικανότητες σε αυτά τα πεδία απειλούνται από την ηλικία, τραυματισμό, νόσο ή το περιβάλλον.

Ένας εκπαιδευμένος επαγγελματίας υγείας που θεραπεύει άτομα όλων των ηλικιών με προβλήματα υγείας, παθήσεις, νόσους ή τραυματισμούς που περιορίζουν την ικανότητά τους για κίνηση και εκτέλεση των απαραίτητων για την καθημερινή ζωή δραστηριοτήτων.

Χnach oben


Οι χειροπράκτες είναι επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης που ασχολούνται με τη διάγνωση και θεραπεία του μυοσκελετικού συστήματος. Η χειροπρακτική θεραπεία είναι ιδιαίτερα συχνή σε ασθενείς με πόνο στον αυχένα ή στην πλάτη.

Μια διαδικασία που έχει στόχο την αφαίρεση της συμπίεσης των νεύρων που προκαλείται από ανατομικές ανωμαλίες της σπονδυλικής στήλης. Μια χειρουργική επέμβαση αποσυμπίεσης ενδέχεται να περιλαμβάνει την αφαίρεση οστού ή ιστού για τη δημιουργία περισσότερου χώρου για τα νεύρα της σπονδυλικής στήλης.

Οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται στην περιοχή του αυχένα. Χειρουργική επέμβαση του αυχένα μπορεί να πραγματοποιηθεί για διάφορους λόγους, αλλά όταν σχετίζεται με τη σπονδυλική στήλη, συχνά έχει στόχο την καταπράυνση του πόνου που προκαλείται από μια εκφυλιστική πάθηση της σπονδυλικής στήλης.

Μια χειρουργική επέμβαση για τη θεραπεία ενός μη επουλωμένου επώδυνου κατάγματος ισθμού ή σπονδυλόλυσης.

Θεραπεία για παθήσεις της ράχης που περιλαμβάνει μία ή περισσότερες τομές, ώστε ο χειρουργός να έχει πρόσβαση στη σπονδυλική στήλη. Συνήθως έχει στόχο τη διάγνωση, την αφαίρεση ή/και την αποκατάσταση τραυματισμένων σπονδύλων, μεσοσπονδύλιων δίσκων, μυών, συνδέσμων κλπ.

Ο όρος αυτός περιγράφει πόνο που επιμένει για περισσότερο από τρεις μήνες.

Η σπονδυλική χωλότητα είναι η μειωμένη ροή εγκεφαλονωτιαίου υγρού και νεύρων λόγω στένωσης.

Ψnach oben


Στη σπονδυλική στήλη, αναφέρεται σε κίνηση και μη συνένωση μια άστοχης σπονδυλοδεσίας.

Θεραπεία που συνήθως βασίζεται στη συνομιλία με τους ασθενείς σχετικά με τις πεποιθήσεις και τις ανησυχίες τους, με στόχο τη μείωση της δυσχέρειας και την αύξηση της ευεξίας.

Ωnach oben


Ισχυροί ιμάντες ιστού που συνδέουν τους σπονδύλους, προσδίνουν σταθερότητα για καλή στάση και επιτρέπουν ένα μεγάλο εύρος κινήσεων της σπονδυλικής στήλης, ιδιαίτερα την κάμψη. Ονομάζονται «ωχροί» λόγω της κιτρινωπής τους εμφάνισης.

Η EUROSPINE είναι μια εταιρεία ειδικών της σπονδυλικής στήλης από διάφορους κλάδους με ευρεία γνώση των παθολογιών της σπονδυλικής στήλης. Όλες οι ευρέως γνωστές και αποδεκτές μέθοδοι θεραπείας των παθολογιών της σπονδυλικής στήλης αντιπροσωπεύονται από μέλη της εταιρίας. Ωστόσο, η εταιρεία δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία ευθύνη για τη χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών. Οι χρήστες και οι επαγγελματίες υγείας τους διατηρούν την ευθύνη για τη διαχείριση της φροντίδας της υγείας τους.

ΠΛΟΗΓΗΣΗ

Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube channel
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - ιστότοπος από την bestview gmbh page last updated on 03.09.2019