EUROSPINE Patient Line

Member Login

היצרות תעלת עמוד השדרה הצווארי - הקדמה

היצרות תעלת עמוד השדרה הצווארי

בצוואר נמצאות 7 עצמות הידועות גם כחוליות הצוואר, ובין כל שתי חוליות נמצאות כריות (הנקראות דיסקים). אחת הבעיות שיכולה להתרחש בעמוד השדרה הצווארי נקראת היצרות תעלת עמוד השדרה הצווארי או מיאלופתיה צווארית ניוונית (DCM). מיאלופתיה משמעותה דחיסה של חוט השדרה. מיאלופתיה מתרחשת כשתעלת חוט השדרה הופכת צרה עקב ניוון הדיסקים והעצמות (היצרות), וגורמת לחוט השדרה להיות צר יותר.

מי סובל מפגיעה זו ומתי/מה גורם לפגיעה זו?

היצרות של חוט השדרה (היצרות חריגה) משפיעה בעיקר על אוכלוסיית הקשישים ונגרמת משינויים ניווניים ממושכים, המתגברים באיטיות רבה מאוד ומשפיעים על המקטעים הניידים של עמוד השדרה. הדיסקים המצויים בין החוליות (לפני חוט השדרה) הופכים פחות גמישים, והמפרקים הקטנים שבין החוליות (מאחורי חוט השדרה) מאבדים מעט מיכולת התנועה שלהם. שני רכיבים גמישים אלו של עמוד השדרה מנסים לבצע את תפקידם למרות השינויים הללו. רצועות הנמצאות גם לפני וגם מאחורי עמוד השדרה הופכות עבות יותר כדי לפצות על עומס עבודה זה. ככל שהרצועות הופכות עבות יותר, הן לוחצות יותר על חוט השדרה מהצד הקדמי והאחורי. לחץ זה מוביל לירידה באספקת הדם לאזור זה, וכתוצאה מכך להתדרדרות בתפקוד חוט השדרה.

סיבות אחרות נפוצות פחות להיצרות חוט השדרה הן: שברים, גידולים, זיהומים ומומים מולדים.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
website by bestview gmbh
page last updated on 29.11.2018