EUROSPINE Patient Line

Member Login

כאב גב תחתון - מבוא

היכן ממוקם הכאב בגב התחתון

עמוד השדרה בגב התחתון, באזור האחורי שבין הצלעות והירכיים, נקרא עמוד השדרה המותני. הוא מורכב מ-5 עצמות הנקראות חוליות, עם כריות הנמצאות בין העצמות. כריות אלה - הידועות גם כדיסקים, מסייעות לנו בעת הליכה או ריצה, מתפקדות כבולמי זעזועים, ומונעות את התחככות העצמות זו בזו.

עמוד השדרה המותני נתמך ברצועות המייצבות אותו למקומו, ובשרירים המחוברים באמצעות גידים. במרכזה של כל חוליה נמצא חוט השדרה, שממנו מסתעפים העצבים כלפי חוץ לצד השמאלי והימני של עמוד השדרה.

לגב התחתון, או לאזור המותני כמה תפקידים חשובים בגוף האדם. תפקידים אלו כוללים תמיכה מבנית, תנועה, והגנה על רקמות גוף מסוימות.

כשאנו עומדים, הגב התחתון מתפקד כתומך במשקלו של פלג הגוף העליון. כשאנו מתכופפים קדימה או אחורה, או מסובבים את המותניים, הגב התחתון מעורב בתנועה. לכן, ניתן לעיתים קרובות לזהות פציעה במבנים החשובים לנשיאת המשקל, כגון בעמוד השדרה הגרמי, בשרירים, בגידים וברצועות, כשהגוף עומד זקוף, או בעת ביצוע תנועות מסוימות.

מהו הכאב בגב התחתון

כאב בגב התחתון הוא מונח רחב המשמש לתיאור כאב המופיע בין הצלעות הנמוכות ביותר וקפל העכוז, הנמשך כמה ימים או שבועות.

כאב הגב משתנה. הוא עשוי להיות חד או נוקב. והוא יכול להיות קהה, דואב, או לתת תחושה של מעין התכווצות. סוג הכאב תלוי בסיבת הרקע לכאב הגב. כאב גב הוא תסמין, והסיבות לכאב הגב יכולות להיות מרובות.

כאב חריף בגב התחתון

כ-80% מכל האנשים יסבלו מכאב בגב התחתון בזמן כלשהו במהלך חייהם. רוב כאבי הגב החריפים, נגרמים כתוצאה מנקיעות או ממתיחות פשוטות בגב. נקיעות נגרמות ממתיחת יתר או מקרע של רצועות, ומתיחות הן קרעים של גידים או שרירים. שניהם יכולים להתרחש כתוצאה מסיבוב או מהרמת דבר מה בצורה שגויה, מהרמת דבר מה כבד מדי, או מהתמתחות יתר. תנועות כאלו עשויות גם לגרום לעוויתות בשרירי הגב שאף הן עשויות להכאיב. ברוב המקרים, כאב הגב ישתפר מעצמו בתוך כמה שבועות או בעזרת תרגילים ופיזיותרפיה שמטרתם לאמן שרירים מסוימים מחדש.

כאב כרוני או מתמשך בגב תחתון

רוב האנשים מחלימים די מהר מאירוע של כאב בגב התחתון, אך חלקם ממשיכים לסבול כאב גם לאחר חודשים או שנים. מהמחקר ניתן ללמוד כי ברוב המקרים הללו אין פגיעה חדשה בגב. אנשים עם כאב כרוני מתקשים לעיתים קרובות להתמודד עם עבודה, בני משפחה ופעילויות חברתיות, וכאב גב תחתון כרוני נחשב כסיבה משמעותית למוגבלות ברחבי העולם. אין זה אומר כי מטופלים אינם יכולים ללמוד לנהל את הכאב שלהם, כפי שתיווכח בסעיף הנוגע בטיפול.

ידוע כי גורמים מסוימים בשלבים מוקדמים של כאב הגב קשורים לסיכוי גבוה יותר להפיכתו של הכאב למתמשך.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 12.12.2018