EUROSPINE Patient Line

Member Login

חזון ומשימה

החזון שלנו

הוא להיות הכוח המניע והשותף העיקרי והמועדף באירופה בכל הנושאים הקשורים בטיפול בעמוד השדרה.

המשימה שלנו

  • למטב את הטיפול במטופל ולמנוע הפרעות בעמוד השדרה
  • לבצע מחקר ולמידה במשך כל החיים במטרה לספק את 'הטיפול המיטבי' הקשור בעמוד השדרה ולתמוך בו
  • להפגיש את כל בעלי העניין האירופאים בהקשר של עמוד השדרה, לרוחב כל הדיסציפלינות, התרבויות והמדינות

היסטוריה

נוסדה: 26 ביוני, 1998 באינסברוק אוסטריה
לשעבר:
האגודה האירופאית לעמוד השדרה (ESS)
האגודה האירופאית לעיוותים בעמוד השדרה (ESDS)
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.

area navigation

Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube channel
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018