EUROSPINE Patient Line

Member Login

היצרות תעלת עמוד השדרה - מבוא

מהי היצרות תעלת עמוד השדרה?

מדובר בהיצרות תעלת עמוד השדרה שבה עוברים חוט השדרה והעצבים בדרכם מהראש לגב התחתון. היצרות זו גורמת ללחץ על תכולת תעלת עמוד השדרה. היצרות תעלת עמוד השדרה המותני מתרחשת בחמש העצמות האחרונות של הגב התחתון.

מה גורם להיצרות של תעלת עמוד השדרה המותני?

חלק מהמטופלים נולדים עם היצרות זו, אך לרוב ניתן לראות היצרות של תעלת עמוד השדרה המותני במטופלים לאחר גיל 50. במטופלים אלו, היצרות תעלת עמוד השדרה היא הדרגתית ונובעת מההתבגרות ומ"שחיקה ובלאי" של עמוד השדרה במהלך הפעילויות יומיומיות.

עם ההתבגרות, רצועות עמוד השדרה עשויות להתעבות ולהפוך קשות (תופעה הידועה כהסתיידות). העצמות והמפרקים עשויים להתרחב, ועשויות להיווצר בליטות בעצם (הנקראות אוסטיאופיטים).

בליטות או פריצות דיסקים אף הם נפוצים. עשויה להופיע גם ספונדילוליסטזיס (החלקה של אחת החוליות על גבי האחרת).

כשמצבים אלו מתרחשים באזור עמוד השדרה, הם עשויים לגרום להיצרות של תעלת עמוד השדרה, ולגרום ללחץ על העצב השדרתי.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 15.11.2019