EUROSPINE Patient Line

Member Login

היצרות תעלת עמוד השדרה - תסמינים

היצרות תעלת עמוד השדרה עצמה אינה גורמת בדרך כלל לתסמינים כלשהם של היצרות עמוד השדרה. רק כשיש דלקת בעצבים וכשהלחץ גובר המטופלים מתחילים לחוות בעיות.

מטופלים עם היצרות תעלת עמוד השדרה המותני עלולים לחוש כאב, חולשה, או חוסר תחושה ברגליים, בשוקיים או בעכוז. בעמוד השדרה המותני, התסמינים לעיתים קרובות מתגברים בעת הליכה למרחקים קצרים, ונחלשים כשהמטופל יושב, מתכופף קדימה או שוכב.

בחלק מהמטופלים מתחיל הכאב ברגליים ונע כלפי מעלה לעכוז; במטופלים אחרים הכאב מתחיל בחלקים הגבוהים יותר של הגוף ונע כלפי מטה. הכאב יכול להקרין כמו בסכיאטיקה, או להתבטא ככאב של עוויתות. במקרים קשים, הכאב עשוי להיות קבוע.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018