EUROSPINE Patient Line

Member Login

היצרות תעלת עמוד השדרה - טיפול

עליך לשוחח עם הרופא שלך על טווח האפשרויות הטיפוליות, ועל הסיכונים והיתרונות שלהן. בשיחה יילקחו בחשבון בעיות בריאות אחרות כלשהן שייתכן שיש להן השפעה על הסיכונים והיתרונות.

באופן כללי תנועתיות הוא דבר טוב לעמוד השדרה. הרכינה קדימה לעיתים קרובות מקלה על חלק מהתסמינים. ייתכן שדחיפת עגלת הסופר תהיה קלה יותר מעמידה סתם. אופני כושר עשויים לעזור לשמור על כושר ולהפחית את הסיכון לעלייה במשקל. חלק מהמטופלים מגלים כי השימוש בהליכון עם גלגלים המתאים לכל שטח עוזר לתנועתיות ולעצמאות שלהם.

טיפול לא ניתוחי

תרופות

שלוש הקבוצות העיקריות העוזרות לטפל בכאב, בנפרד או בשילוב ביניהן הן
  • תרופות נוגדות דלקת שאינן סטרואידיות (N.S.A.I.D)
  • תרופות לטיפול בכאב נוירופתי
  • משככי כאבים פשוטים
חלק מהתרופות עלולות לגרום לנזק חמור ואינן מומלצות, אלו כוללות משככי כאבים אופיאטיים חזקים, ותרופות כגון דיאזפאם.

טיפול באמצעות פעילות גופנית

אין תרגילי התעמלות מיוחדים לטיפול בהיצרות של תעלת עמוד השדרה. אולם, חשוב שתשמור על כושר ותישאר פעיל ככל האפשר. כל פעילות גופנית שאתה נהנה ממנה, ושאינה גורמת לך לאי-נוחות רבה מדי, מומלצת עבורך. רכיבה על אופניים (למשל אופני כושר) יכולה להועיל מאוד מכיוון שהתנוחה הכפופה על האופניים מקלה על תסמיני הרגליים, וכן זאת לעיתים קרובות פעילות גופנית הנסבלת היטב על ידי אנשים הסובלים מהיצרות של תעלת עמוד השדרה.

זריקות

אלו יכולות לעזור לכאב הנע במורד הרגל. לא נראה כי הזריקות עוזרות לטיפול בכאב הגב.

טיפול ניתוחי

יש לדון באפשרות הטיפול הניתוחי כחלק מהחלטה משותפת שלך ושל הרופא שלך. בדרך כלל מדובר בהחלטה הקשורה ב'איכות חיים' ורק לעיתים נדירות מדובר בטיפול חירום.

הניתוח הנפוץ ביותר הוא ניתוח פשוט להפחתת הלחץ. הניתוח כרוך בהסרת חלק מהעצם כדי להרחיב את תעלת השדרה ולהפחית את הלחץ על חוט השדרה או על עצביו. במקרה הצורך, ניתן לבצע איחוי כחלק מהניתוח להפחתת הלחץ על העצבים. ניתוח כזה יכול להיות כרוך בשתל עצם ובברגים ובמוטות מתכת שמטרתם לייצב את עמוד השדרה.

תוצאות הניתוח טובות, ורבים מהמטופלים חווים שיפור משמעותי במרחק ההליכה ובכאב הרגליים. קיימים כמה סיכונים לניתוח בעמוד השדרה. על המטופלים לדון בכל אפשרויות הטיפול עם הרופא שלהם.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018