EUROSPINE Patient Line

Member Login

פריצת דיסק - אבחנה

לרוב, פריצת דיסק גורמת לגירוי כימי ומכני של שורש העצב הסמוך. הדבר יכול להתבטא, במקרה של פריצת דיסק בגב התחתון, בכאב מקרין בקדמת הירך, או בכאב בעכוז ובאחורי הרגל היורד עד לכף הרגל (סכיאטיקה), כתלות בעצב הספציפי שהושפע מפריצת הדיסק.

במקרה של פריצת דיסק בצוואר, הכאב יקרין לאורך הזרוע.
תסמינים כלשהם של אובדן שליטה על סוגרי המעיים או שלפוחית השתן, נחשבים כחמורים ומחייבים פנייה לקבלת עזרה רפואית מיידית

הרופא יבצע כמה בדיקות, שיקבעו אם מקור הכאב הוא בפריצת דיסק, כגון:
  • MRI (דימות תהודה מגנטית)
  • EMG (אלקטרומיוגרמה)
  • לעיתים ייתכן שיבצעו בדיקות הולכה עצבית.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018