EUROSPINE Patient Line

Member Login

פריצת דיסק - טיפול

לא ניתוחי

1. הטיפול העיקרי הוא שיכוך הכאב ושימוש בתרופות נוגדות דלקת, הרגעת המטופל שהמצב ייפתר ככל הנראה מעצמו, ועידודו לחזור לפעילות רגילה במהירות האפשרית. רופאים מסוימים ממליצים על ביצוע פיזיותרפיה ו/או טיפול מניפולציה, אך אין עדות כי טיפול כזה עוזר.

2. ייתכן שיציעו טיפול הידוע כדנרבציה באמצעות גלי רדיו לטיפול בעצב המושפע מהפריצה.

ניתוח

אם התסמינים ממשיכים, ואינם נסבלים על ידי המטופל, ובמקרים נדירים שבהם פריצת הדיסק מעוררת לחץ וגירוי על שורשי העצב וגורמת לכאב ולאי נוחות חמורים, יש צורך בניתוח.

הניתוח כרוך בדרך כלל בחתך בחזית הצוואר (עבור פריצת דיסק צווארית) או בגב (עבור פריצת דיסק מותנית), והדיסק שפרץ מוסר כדי לשחרר את הלחץ מהעצב.

מעודדים את המטופלים לקום וללכת מהר ככל שניתן אחרי הניתוח. משך השהות בבית החולים תלויה במתקן ובמדינה שבה נעשה הטיפול. כמו כן מומלץ למטופלים לחדש את פעילויות היומיום שלהם בהתאם לעצת הרופא.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018