EUROSPINE Patient Line

Member Login

זיהום בעמוד השדרה - מבוא

עמוד השדרה מורכב ממבני עצם (חוליות), וביניהם כריות (דיסקים בין חולייתיים) בחזית ורצועות ומפרקים (מפרקי הפסט) מאחור. כמו מבני עצם ורקמה רכה אחרים בגוף, מבנה עמוד השדרה יכול להזדהם מחיידקים שונים ובאופני הדבקה שונים.

מי סובל מפגיעה זו ומתי/מה גורם לפגיעה זו?

זיהומים בעמוד השדרה יכולים להיות ראשוניים (ספונטניים, דרך אספקת הדם) או משניים להתערבות פולשנית. בעוד שזיהומים ראשוניים מתרחשים לרוב בקשישים או באנשים עם מערכת חיסונית חלשה, זיהומים משניים יכולים להתרחש אצל כל אדם העובר התערבות פולשנית בעמוד השדרה. טווח האפשרויות נע מזיהום מזריקה פשוטה ועד לזיהום מניתוחים גדולים מאוד.

באופן כללי, מצבים אלו מתרחשים כשהחיידקים הפולשים גוברים על מערכת החיסון של המטופל. דבר זה מסביר גם מדוע הזיהומים נפוצים יותר בגיל מבוגר ובמטופלים עם מערכת חיסונית חלשה, כגון חולי איידס, מטופלים במהלך טיפול כימותרפיה או לאחריו, ומטופלים עם היסטוריה ארוכה של טיפול בקורטיזון או של סוכרת. גורם סיכון נוסף הוא חיטוי לא מספיק של העור לפני כל חדירה אליו, או לפני ניתוח בעמוד השדרה.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018