EUROSPINE Patient Line

Member Login

זיהום בעמוד השדרה - טיפול

הטיפול במצב זה תלוי בחומרת המחלה ובהתקדמות של כל התדרדרות עצבית. בהתחלה, כשהתסמינים קלים ונסבלים, הרופא עשוי להתחיל עם טיפול בכאב, אנטיביוטיקה ותמיכה חיצונית זמנית, לעיתים עם מנוחה במיטה, במשך כמה שבועות. אם טיפול זה אינו מצליח, ייתכן שיהיה צורך לטפל באמצעות ניתוח.

הניתוח מתבצע מהצד הקדמי או מהצד האחורי של הגב, או משניהם. ההחלטה באיזו גישה לנקוט תלויה בכמות החוליות המושפעות, ובמיקום העיקרי של ההיצרות, וגם ביציבות המקטע. המטרה העיקרית של הניתוח היא למגר את הזיהום, לספק מקום רב יותר לחוט השדרה, ולייצב את עמוד השדרה באמצעות ברגים ומוטות מתכת. לאחר הניתוח, ייתכן שיידרש טיפול באנטיביוטיקה במשך 6 חודשים לכל היותר.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018