EUROSPINE Patient Line

Member Login

צליפת שוט - מבוא

מהי צליפת שוט?

צליפת שוט היא מונח המתאר כאב בצוואר לאחר אירוע הגורם לראש לנוע יותר מדי קדימה, אחורה או לצדדים. לרוב אירוע כזה גורם לכאב, לנוקשות ולתסמינים אחרים.

מי סובל מפגיעה זו ומתי/מה גורם לפגיעה זו?

  • תאונות רכב או אופנוע הן הסיבה המדווחת ביותר לפגיעות מסוג צליפת שוט.
  • במהלך פגיעת צליפת שוט, הראש והצוואר נעים במהירות ובפתאומיות, ותנועה זו עלולה לגרום לגידים, לרצועות ולשרירים להימתח ולכאוב. לרוב ההחלמה די מהירה וללא השלכות לטווח ארוך.
  • הפעלת כוח נוסף, עלולה לפגוע בחלק מהמפרקים והדיסקים, או לגרות אותם.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018