EUROSPINE Patient Line

Member Login

צליפת שוט - אבחנה

תסמינים / בדיקות / סימנים

  • אבחנת צליפת שוט מתבססת על התסמינים שאתה מציג.
  • הרופא יכול לרשום לך תרופה לכאב, ואורח חיים פעיל יעזור להחלמתך.
  • סריקת MRI (דימות תהודה מגנטית) אינה עוזרת בדרך כלל, ולרוב אינה מראה נזק כלשהו. אולם הבדיקה עשויה להראות שינויים בצוואר הקשורים לגיל.
  • לעיתים התסמינים מתחילים מיד ולעיתים הקשיחות והכאב יכולים להופיע עד 48 שעות לאחר הפגיעה. רוב האנשים עם פגיעת צליפת שוט מחלימים בתוך חודש אחד, ואנשים צעירים יותר מחלימים מהר יותר.
  • פנה לרופא המשפחה או לבית החולים אם נפגעת פגיעת צליפת שוט ואתה זקוק לבדיקה שתאשר זאת.

תסמינים נפוצים כוללים:

  • כאב בצוואר, נוקשות של הצוואר, כאב בעת הזזת הראש
  • הפחתת התנועה של הראש והצוואר
  • כאב, תחושת עקצוץ הנעה במורד הזרוע או היד.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018