EUROSPINE Patient Line

Member Login

אוסטיאופורוזיס - אבחנה

לא כל השברים בחוליות באנשים מבוגרים נגרמים עקב אוסטיאופורוזיס. לכן, לפני תחילת הטיפול, יש להוכיח שמדובר באוסטיאופורוזיס.

שבר היסטורי בעמוד השדרה, בשורש כף היד או בירך יכולים לרמוז שמדובר באוסטיאופורוזיס. הבדיקה האמינה ביותר לאוסטיאופורוזיס היא בדיקת ‏DEXA ‏(Dual-Energy X-ray Absorptiometry, בדיקת צפיפות עצם). בבדיקה זו ניתן לא רק לאשר אוסטיאופורוזיס, אלא גם לקבוע את דרגת החומרה של האוסטיאופורוזיס.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018