EUROSPINE Patient Line

Member Login

גידולים בעמוד השדרה - מבוא

בדומה למערכות אחרות בגוף, גם בעמוד השדרה ובמבנים השונים שלו יכולים להיווצר גידולים. המילה גידול מקורה במילה הלטינית שמשמעותה נפיחות. הגידול יכול להיות שפיר או ממאיר.

גידולים שפירים הם לרוב גושים שאינם גדלים ואינם מזיקים ובדרך כלל אינם מחייבים טיפול, אלא אם כן הם גורמים למגבלה בתנועה או בתפקוד, ו/או גורמים לכאב רב.

גידולים ממאירים הם בדרך כלל גושים אגרסיביים, מכאיבים, הצומחים במהירות, וגורמים בדרך כלל להיווצרותם של תאי גידול נוספים המופיעים באיברים אחרים כגון הריאות, הכבד או העצם. גידולים משניים אלו נקראים 'גרורות' ולרוב הם מתפשטים דרך מחזור הדם.

מי סובל מפגיעה זו ומתי/מה גורם לפגיעה זו?

גידולים בעמוד השדרה הם באופן כללי נדירים מאוד. קבוצות גיל שונות יכולות להיות מושפעות מהם, על פי סוג הגידול. כמו במבני עצם אחרים, גידולים בעמוד השדרה הם בדרך כלל גידולים משניים, כלומר גרורות. דבר זה מתרחש לרוב במטופלים מבוגרים יותר, ולעיתים נדירות מתחת לגיל 60-55 שנים. הגידולים הראשוניים הנפוצים השולחים גרורות אלו לעמוד השדרה הם סרטן השד, הערמונית והכליה.

גידולים ראשוניים בעמוד השדרה בדרך כלל כואבים מאוד. הגידול הנפוץ ביותר המאובחן בעמוד השדרה הוא מיאלומה נפוצה. זהו בעיקר סרטן של מח העצם, המשפיע בדרך כלל על עמוד השדרה. גידולים ראשוניים אחרים יכולים להיות במבני העצב בעמוד השדרה.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018