EUROSPINE Patient Line

Member Login

גידולים בעמוד השדרה - טיפול

הטיפול בגידולים בעמוד השדרה תלוי בסוג ובהיקף הגידול, ובהתקדמות התסמינים של המטופל. בעוד שניתן להתעלם, או רק לעקוב, אחר גידולים שפירים שאינם כואבים שלהם פרוגנוזה טובה מאוד, גידולים משניים וגידולים ממאירים לרוב מחייבים התערבות ניתוחית.

הניתוח מתבצע מהצד הקדמי, או מהצד האחורי של עמוד השדרה, או משניהם. המטרה העיקרית של הניתוח היא להסיר את הגידול, לספק מקום רב יותר לחוט השדרה ולייצב את עמוד השדרה כדי למנוע קריסה. ניתן לבצע זאת באמצעות מערכת של ברגים ומוטות מתכת. לאחר מכן, יש צורך במעקב שגרתי.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018