EUROSPINE Patient Line

Member Login

סכיאטיקה - טיפול

מקרים רבים של סכיאטיקה ייפתרו בתוך כ-6 שבועות ללא צורך בטיפול. אולם, שילוב של מספר דברים, אותם אתה יכול לעשות בביתך - כגון נטילת משככי כאבים ללא מרשם, ביצוע פעילות גופנית ושימוש ברטיות חמות או קרות, יכול להפחית את התסמינים עד לשיפור במצב.

במקרים שאינם חולפים, ייתכן ותצטרך לעקוב אחר תוכנית מובנית של פעילות גופנית תחת פיקוחו של פיזיותרפיסט, לקבל זריקות עם תרופות נוגדות דלקת ומשככי כאבים לעמוד השדרה שלך, ו/או להשתמש בתרופות חזקות יותר נגד כאבים.

במקרים נדירים יהיה צורך בניתוח לתיקון הבעיה בעמוד השדרה.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 29.11.2018