EUROSPINE Patient Line

Member Login

עקמת - אבחון

תסמינים/סימנים

בדרך כלל שמים לב לעקמת בגלל שינוי במראה הגב. ייתכן שיופיע עיקום נראה לעין של עמוד השדרה. הצלעות עשויות להיות בולטות יותר בצד אחד, כך שנוצרת גיבנת צלעות. כתף אחת עשויה להיות גבוהה יותר מהשנייה, או שכמה אחת בולטת יותר. לפעמים מותן אחת בולטת יותר.
בדרך כלל, עקמת ילדות אינה כרוכה בכאב גב משמעותי.

הבדיקה לרוב תכלול "מבחן כיפוף לפנים" שמאפשר לרופא לקבוע אם העקמת משמעותית או לא.
בדיקה קפדנית של עצבים, שרירים ועור, לרוב תאפשר לשלול גורמים אחרים לעקמת.
בדרך כלל, צילום רנטגן ייעשה במהלך הביקור אצל רופא מומחה. זאת כדי לוודא, שנעשים צילומים נכונים, כדי להוריד את החשיפה לקרינה בעקבות צילום רנטגן. סריקת דימות תהודה מגנטית לא תמיד נדרשת. מומלץ לקבל חוות דעת מרופא מומחה לטיפול בעקמת, ובדרך כלל, יתבצעו הערכות מצב ומעקב אחרי המטופל עד שהוא מסיים לגדול.

בדרך כלל הגדילה מסתיימת כשנתיים לאחר ההגעה לבגרות מינית.

EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018