EUROSPINE Patient Line

Member Login

עקמת - טיפול

טיפול & פרוגנוזה & ממצאים/הדרך להחלמה

הטיפול עשוי להוות רק בחינה, הערכה, ובדיקה מחדש אם העיקום מתון ואינו מחמיר. עיקום שדרתי אחרי גיל 8 אינו משפיע על האיברים הפנימיים ואינו מגביל את פעולת הלב והריאות. השתתפות בפעילות כושר ופעילות גופנית לא אמורה להיות מוגבלת כלל. העיקום בעמוד השדרה אינו מהווה "חולשה", ואין לראות אותו כנחות.

בצעירים הממשיכים לגדול, שימוש במחוך אורתופדי עשוי להפחית את הסבירות להחמרת העיקום. אחרי שעמוד השדרה מסיים לגדול, היעילות הרפואית של המחוך נמוכה.

ניתוח גב הינו טיפול יעיל ביותר לעיקומים גדולים יותר, היתרון העיקרי שלו הוא שיפור בצורת הגוף והידיעה שלאחר הניתוח העיקום יתייצב. הניתוח הנדרש לתיקון העקמת משתנה בהתאם לגודל העיקום והמאפיינים הניתוחיים של העיקום הספציפי. יש להסביר בקפידה את סיכוני הניתוח, ולהשוות אותם כנגד התועלת של הניתוח. הליך ההסכמה לניתוח כרוך בקבלת החלטה משותפת, המתקבלת בין הרופא למטופל ולמשפחתו.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018