EUROSPINE Patient Line

Member Login

טראומה - מבוא

שברי עמוד השדרה או שברים בחוליות בדרך כלל מתרחשים בשתי אוכלוסיות שונות של מטופלים. הם יכולים לקרות לאדם מבוגר הסובל מדלדול עצם בעקבות טראומה קטנה מאוד, או להתרחש באדם צעיר יותר בעקבות טראומה חמורה יותר, כגון תאונת דרכים, נפילה מגובה, תאונת סקי ועוד.

שברים בעקבות דלדול עצם יתוארו בפרק המוקדש לדלדול עצם.

עמוד השדרה הוא מבנה חזק, המשמש לתמיכת הגוף והמאפשר שמירה על תנוחת עמידה. עמוד השדרה גם מגן על העצבים ההולכים לחלק הגוף העליון והתחתון. שבר בעמוד השדרה, הפוגע בחוליה אחת או יותר, הינו אירוע דרמטי. באדם בריא, נדרשת מידה ניכרת של כוח כדי לגרום לשבר בעמוד השדרה, כך ששברים אלה מתרחשים בדרך כלל במסגרת אירועים טראומתיים חמורים, כגון תאונות דרכים, נפילות, ספורט מגע, סקי, וכדומה. בדרך כלל, אדם עם שבר בעמוד השדרה מגיע לבית החולים במסגרת פינוי דחוף ועם כאב רב באזור השבר. לעתים קרובות, ישנן פציעות חמורות נוספות.

שברים בחוליות יכולים להתרחש בכל אזור בעמוד השדרה. האזורים שנפגעים לעתים תכופות ביותר הם האזור התחתון של הצוואר (עמוד השדרה הצווארי) ואזור הגב התחתון (עמוד השדרה המותני העליון). שוב, כתלות במידת הכוח שהיה מעורב באירוע הטראומטי, משתנה מידת הנזק לחוליות. תיתכן טראומה חמורה עם נזק נרחב לחוליות, חוט השדרה ולעצבים, או טראומה קטנה עם הרבה פחות נזק לחוליות. למרבה המזל, פגיעות בחוט השדרה, העשויות לגרום לשיתוק, מתרחשות לעתים רחוקות מאוד. אחד הדברים החשובים ביותר גם עבור האדם הנפגע, וגם עבור הצוות הרפואי, הוא להעריך את חומרת השבר. חלק המשברים דורשים ניתוח מידי כדי להגן על חוט השדרה, שברים לא יציבים אחרים דורשים ניתוח תוך 1-3 ימים. חלק מהשברים היציבים אינם דורשים כלל טיפול ניתוחי.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018