EUROSPINE Patient Line

Member Login

ספונדילוליסטזיס - מבוא

ספונדילוליסטזיס הוא מצב שבו חוליה אחת זזה קדימה על גבי חוליה אחרת. זה עשוי להתרחש בכל רמה בעמוד השדרה, אך המיקום השכיח ביותר הוא בעמוד השדרה המותני התחתון. ייתכן שלמישהו יהיה ספונדילוליסטזיס שלא גורם לשום תסמינים. למעשה, כ-50% או יותר מהאנשים שיש להם ספונדילוליסטזיס אינם מודעים לכך. הבעיה דורשת טיפול רק אם היא גורמת לתסמינים. אם הבעיה מתגלה בילד גדל, חשוב שהוא יהיה תחת מעקב רפואי עד לסיום הגדילה.

ישנם סוגים שונים של ספונדילוליסטזיס, הנבדלים בגורם. השכיחים ביותר הם:
ספונדילוליסטזיס מולד
ספונדילוליסטזיס נרכש

מידת ההחלקה קדימה קובעת את "המידה" של ההחלקה. מידת ההחלקה יכולה להיות מדורגת כדרגה "גבוהה" או "נמוכה".
דרגות החלקה גבוהות, בדרגות 3-5, הרבה פחות נפוצות מאשר דרגה 1 או 2.

לספונדילוליסטזיס ניווני יש קשר הדוק להיצרות תעלת השדרה והוא יתואר בנפרד (קישר).

מי לוקה בזה

בין 4 ל-8% מהאוכלוסייה יפתחו בעיה זו. היא לפעמים מתגלה כממצא מקרי בבדיקות הדמיה רפואית. כחצי מהאנשים עם מצב רפואי זה יחוו כאב גב, לפעמים עם כאב מקרין לרגל. נראה שהוא נפוץ יותר בספורטאים ונשים. לפעמים הוא יהיה הגורם לכאב גב באנשים צעירים.

מה גורם לזה?

ישנם הבדלים בשכיחות הופעת הבעיה בין אנשים ממין ומוצא אתני שונה, כך שנחשב שהגורם בעיקרו גנטי.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018