EUROSPINE Patient Line

Member Login

ספונדילוליסטזיס - אבחון

תסמינים שכיחים הם כאב גב וכאב מקרין ברגל.
נוקשות שרירי מיתר הברך
ייתכן שינוי ביציבה של הגוף
ייתכן שתהיה גם עקמת

לעתים קרובות, ייעשה צילום רנטגן, בתנוחת עמידה בדרך כלל. הוא יעזור "לדרג" את מידת ההחלקה, ולקבוע באיזה סוג של ספונדילוליסטזיס מדובר.

באנשים צעירים, יש להימנע כשניתן מחשיפה לקרינה עם גלי רנטגן. הבדיקה המועדפת כיום היא דימות תהודה מגנטית (MRI). במהלך הבדיקה המטופל בדרך כלל שוכב, על כן לפעמים מידת ההחלקה פחות גלויה לעין.

לפעמים מומחה יבקש בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת (CT).
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018