EUROSPINE Patient Line

Member Login

ספונדילוליזיס - מבוא

ספונדילוליזיס מהווה גורם לכאבי גב באנשים צעירים. זהו שבר "מאמץ", וכמו שברי מאמץ רבים הנובעים מפעילות גופנית, הוא בדרך כלל מחלים עד להיעלמות תסמינים.

מי לוקה בזה?

יש לשקול אבחנה של ספונדילוליזיס במקרים של כאב גב, המופיע באופן קבוע בעקבות פעילות גופנית מאומצת. מתעמלים צעירים וספורטאים צעירים המעורבים בספורט הכרוך ב"זריקות" נפגעים בשכיחות הרבה ביותר. מצד שני, הבעיה נפוצה יותר בספורטאים מן השורה הראשונה.

מה גורם לזה?

זהו שבר מאמץ, המופיע באזור הנקרא "par inter-articularis" הנמצא בחלק האחורי של עצם הגב, או הקשת העצבית. זה לא שבר מבני חמור, על כן ניתן להמשיך בפעילות הרגילה.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018