EUROSPINE Patient Line

Member Login

ספונדילוליזיס - אבחון

באנשים צעירים, יש להימנע כשניתן מחשיפה לקרינה עם גלי רנטגן. הבדיקה המועדפת כיום היא דימות תהודה מגנטית (MRI).

בין 3% עד 6% מהאוכלוסייה לוקים בספונדילוליזיס, לעתים תכופות הבעיה מתגלה במקרה, ולרוב אינה גורמת לכאב גב.

מדי פעם, יידרש צילום רנטגן מיוחד, כדי להיות בטוחים שהאבחנה נכונה. לפעמים רופא מומחה יבקש בדיקת טומוגרפיה ממוחשבת (CT), כדי להעריך את תהליך ההחלמה או את הצורך בטיפול ניתוחי. לפעמים סריקות מיוחדות כגון טומוגרפיית פליטת פוטון בודד (SPECT) שימושיות להערכה.

מעט מאוד מטופלים נזקקים לניתוח, כיוון ששברי מאמץ מחלימים מעצמם לעתים קרובות כל כך.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018