EUROSPINE Patient Line

Member Login

ספונדילוליזיס - טיפול

לפעמים לא נדרש כל טיפול, במידה ואין תסמינים.
הימנעות ממתיחת עמוד השדרה עשויה לעזור, ולפעמים תקופה של מנוחה מסוג ספציפי של פעילות גופנית תעזור לשבר להחלים. בדרך כלל, ניתן לחזור לפעילות הגופנית אחרי ששבר המאמץ יחלים.

בזמן ששבר המאמץ מחלים, חשוב להמשיך לשמור על כושר גופני כללי באמצעות תרגילי אימון משולב.

נאמר ש-98% של שברי מאמץ יחלימו עם הזמן. גם אם לא יחלימו, אם הם לא מכאיבים, לא נדרש טיפול.
ספונדילוליזיס נטול כאב אינו מחליש את עמוד השדרה, ולא אמור למנוע ממך לחזור לספורט מגע, אימוני כושר ופעילות רגילה.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018