EUROSPINE Patient Line

Member Login

פגיעה בחוט השדרה - אבחון

סימנים & תסמינים

הסימנים הקליניים העיקריים של דחיסת חוט השדרה הם שיתוק של הידיים ו/או הרגליים, אבדן תחושה מתחת לאזור הפגיעה, אבדן שליטה על מתן שתן ו/או סוגרי המעי, הלם שדרתי, כאב ממוקד, קשיי נשימה / אי-ספיקה נשימתית, לחץ דם נמוך ועוויתות שרירים.

אבחון

ניתן להעריך את חומרת הפגיעה לפי שיתוק מלא או חלקי.

אמצעי האבחון הרדיולוגיים הטובים ביותר הן סריקות טומוגרפיה ממוחשבת(CT) ודימות תהודה מגנטית (MRI). טומוגרפיה ממוחשבת תעזור לזהות שברים בעמוד השדרה, דימות תהודה מגנטית מזהה קרעים ברצועות, תזוזה של דיסקים בין-חולייתיים, נזק רקמתי ודימום תוך-שדרתי. במקרה של גידולים ומורסות, יש צורך בביצוע הדמיה של עמוד השדרה כולו עם חומר ניגוד מוזרק. ניתן להשתמש גם בצילום רנטגן.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018