EUROSPINE Patient Line

Member Login

פגיעה בחוט השדרה - טיפול

דחיסה טראומטית של חוט השדרה:
שיטת הטיפול העיקרית היא ניתוח תוך 24 שעות. הוא יכלול הפחתת לחץ מחוט השדרה, תיקון התזוזה של העצמות, ייצוב עמוד השדרה עם ברגים, מוטות או לוחות ואיחוי גופי החוליות כדי לקדם יציבות טובה יותר בטווח ארוך. אמצעים אלה יאפשר החלמה טובה יותר של העצם ושיקום בטוח יותר אחרי הניתוח. בנוסף לניתוח, יתכן שיהיה צורך במתן תרופות להעלאת לחץ הדם.

גידולים שדרתיים:
הטיפול המקובל כיום הוא ניתוח, עם טיפול רדיותרפיה אחריו. הניתוח יכלול את כריתת הגידול עם או ללא שימוש באמצעי קיבוע השדרה (תלוי ביציבות עמוד השדרה). מחקרים מראים שגישה זו נותנת הקלה מידית טובה יותר בתסמינים. רדיותרפיה נעשית אחרי הניתוח כדי לצמצם את גדילת הגידול, בעוד טיפול בתרופות סטרואידיות הוכח כיעיל להקלה מידית בתסמינים הקשורים לעצבים.

מורסות שדרתיות ודימומים אפידורליים:
נדרש ניתוח כדי לסלק את המורסה או את שטף הדם. תרופות אנטיביוטיות ניתנות אחרי הניתוח במקרה של כל ניתוחי המורסות.


פרוגנוזה ושיקום

ההחלמה אחרי דחיסת חוט השדרה תלויה בחומרת הבעיה. בנוסף, סיבוכים לבביים ונשימתיים נוטים להחמיר את מצב המטופלים. ניתוח מהיר ושיקום נמרץ אחרי הניתוח מביאים לתוצאות הטובות ביותר. במקרה של גידולים ודחיסת חוט השדרה, שיעור ההחלמה תלוי בסוג הסרטן. ניתוח להפחתת לחץ במטופלים עם מורסות אפידורליות יהיה יעיל ביותר, אם נעשה לפני התחלתה של חולשה חמורה.

המחקר כיום מתרכז גם בתותבים עצביים וטיפול בתאי גזע בפגיעות טראומטיות בחוט השדרה. עם זאת, טיפולי שיקום אלה הם טיפולים ניסיוניים. מרכזי שיקום מיוחדים המספקים טיפול פיזיותרפי וריפוי בעיסוק הם מרכיב הכרחי. לפגיעות בחוט השדרה עשויה להיות גם השפעה פסיכולוגית ופסיכו-חברתית הרסנית. ייתכן שיהיה צורך גם בטיפולי תמיכה פסיכולוגיים ופסיכיאטריים.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018