EUROSPINE Patient Line

Member Login

עיוות עמוד השדרה במבוגרים - מבוא

עיוות עמוד השדרה במבוגרים הוא ליקוי ביושר או בצורה של עמוד השדרה, המתגלה בדרך כלל אצל מבוגרים. הוא נקרא גם עקמת, וישנם הרבה סוגים שונים של בעיה זו. שני הסוגים השכיחים ביותר הם עיוות אידיופטי ועיוות ניווני.

עיוות אידיופטי מתחיל בילדות, וגורם לבעיות כגון כאב בשלב מאוחר יותר בחיים. אופייני לבעיה זו, שגדילה בצד אחד של עמוד השדרה אינה זהה לצד השני, וחסר יציבות זה יכול לגרום לבעיות קוסמטיות ו/או כאב.
עיוות ניווני מתחיל בשלב מאוחר יותר בחיים בעקבות נזק ושחיקה, ולעתים קרובות פוגע בצד אחד יותר מאשר בצד השני. הבעיה גורמת לכאב, ועם חלוף הזמן מביאה לשינויים בצורתו של הגב, מה שיכול גם לגרום לנכות משמעותית. בדרך כלל, מטופלים עם עיוות ניווני נוטים להיות מבוגרים יותר, ועשויים לסבול מגורמים נוספים התורמים לבעיה, כולל שברים מדלדול עצם או מטראומה קודמת, או ניתוח עמוד שדרה קודם. למטופלים מבוגרים יותר עשוי להיות גם קושי עם גבנון, המקשה על הליכה ושינה, ובמקרים חמורים יותר, גורם לקושי לאכול ולהתלבש.

כאב בעיוות עמוד השדרה במבוגרים מגיע ממספר מקורות שונים, כולל שרירים, מפרקים פאצטלים, דיסקים בין-חולייתיים, או מעצבים נלחצים או נמתחים. לפעמים קשה לקבל אבחנה חד-משמעית באשר למקור הכאב. אם מקור הכאב ידוע, קל יותר להבטיח שהמטופל יקבל טיפול הולם לכאב. אם המטופל סובל מחרדה מכל סוג, היא עשויה להחמיר את הכאב שלו. למשל, אם המטופל מוטרד מניתוח שהוא צריך לעבור או מודאג מהחמרת מצבו בעתיד. מומלץ ביותר לדון על הפחדים האלה עם הצוות הרפואי המטפל בך, כדי שיקבלו התייחסות מתאימה.
EUROSPINE היא אגודה של מומחים לעמוד השדרה מדיסציפלינות שונות עם ידע נרחב בפתולוגיות של עמוד השדרה. כל אופני הטיפול הידועים היטב והמקובלים לטיפול בפתולוגיות של עמוד השדרה מיוצגים על ידי חברים באגודה שלנו. אולם, האגודה אינה יכולה להיות אחראית על השימוש במידע המסופק; על המשתמש וספק שירותי הבריאות שלו להיות אחראים על ניהול הטיפול הבריאותי שלהם.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - website by bestview gmbh page last updated on 17.09.2018