EUROSPINE Patient Line

Member Login

Skolioza — Leczenie

Leczenie, rokowania i dowody / Droga do wyzdrowienia

W łagodnych przypadkach leczenie może ograniczać się do oceny skrzywienia kręgosłupa i uspokojenia pacjenta, jeżeli jest ono nieznaczne i nie ma charakteru postępującego. Skrzywienie kręgosłupa, do którego dochodzi po 8. roku życia, nie ma wpływu na narządy wewnętrzne ani nie ogranicza funkcjonowania serca i płuc. Skolioza z reguły nie ma wpływu na możliwość udziału
w zajęciach sportowych. Skrzywienie kręgosłupa nie jest stanem chorobowym powodującym ogólne osłabienie i nie należy go traktować jako niepełnosprawności.

U młodych osób, które wciąż rosną, gorset ortopedyczny może ograniczyć możliwość pogłębienia się skoliozy. Po zakończeniu procesu wzrostu kręgosłupa skuteczność kliniczna gorsetu jest niska.

W przypadku znacznego skrzywienia bardzo skuteczną metodą jest zabieg chirurgiczny. Jego główną zaletą jest korekta postawy, poprawa kształtu ciała i stabilizacja krzywizny kręgosłupa. Operacje wykonywane w celu korekty skoliozy mogą mieć różny przebieg w zależności od stopnia skrzywienia i możliwości chirurgicznych w danym segmencie kręgosłupa. Większość zabiegów związanych ze skoliozą obejmuje korektę skrzywienia (w granicach bezpieczeństwa) oraz zespolenie segmentu kręgosłupa
w jedną sztywną kość. Nie stanowi to problemu, jeżeli skolioza występuje tylko w rejonie klatki piersiowej, może jednak wiązać się z pewnymi trudnościami, gdy operacja obejmuje również dolny (lędźwiowy) odcinek kręgosłupa. Należy uzyskać szczegółowe informacje na temat zagrożeń związanych z zabiegiem chirurgicznym oraz przeanalizować stosunek korzyści do ryzyka. Proces zgody na zabieg to wspólna decyzja lekarza, pacjenta i jego rodziny.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.09.2019