EUROSPINE Patient Line

Member Login

EUROSPINE, Europejskie Stowarzyszenie Chorób Kręgosłupa

Celem działającej na skalę całej Europy organizacji EUROSPINE jest motywowanie do wymiany wiedzy i idei w obszarze badań, profilaktyki i leczenia chorób kręgosłupa oraz powiązanych z nimi problemów, a także koordynowanie czynności podejmowanych w krajach europejskich na rzecz dalszego rozwoju tej dziedziny.

Dział Patient Line stanowi część stowarzyszenia EUROSPINE, a jego celem jest przekazywanie pacjentom aktualnych informacji. Zarządza nim komisja ekspertów reprezentujących różne dyscypliny, obejmująca lekarzy-praktyków i pracowników naukowych, a udostępniane przez nich informacje oparte są na dowodach z najnowszych badań.

Komisja Patient Line

Przewodniczący: Derek Cawley, Ireland
Członek: Federico Balagué, Switzerland
Członek: Triantafyllos Bouras, Belgium
Członek: Ivan Domazet, Croatia
Członek: Peter Ferlic, Austria
Członek: Erland Hermansen, Norway
Członek: Philip J. Sell, UK
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.

Nawigacja

Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube channel
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 20.11.2020