EUROSPINE Patient Line

Member Login

Wizja i misja

Nasza wizja

motywowanie do działania oraz pełnienie roli głównego i preferowanego partnera na skalę Europy we wszystkich kwestiach związanych z troską o kręgosłup.

Nasza misja

  • optymalizacja opieki nad pacjentami i profilaktyka zaburzeń funkcjonowania kręgosłupa
  • udostępnianie i wspieranie odpowiadających „najlepszym praktykom” szkoleń i badań naukowych związanych ze zdrowiem kręgosłupa
  • stworzenie platformy współpracy wszystkich europejskich podmiotów zainteresowanych kwestiami dotyczącymi chorób kręgosłupa, wywodzących się z różnych dyscyplin naukowych, kultur i krajów

Historia

założenie: 26 czerwca 1998 r. w Innsbrucku (Austria)
wcześniejsze nazwy:Europejskie Stowarzyszenie ds. Kręgosłupa (European Spine Society, ESS) Europejskie Stowarzyszenie Deformacji Kręgosłupa (European Spinal Deformity Society, ESDS)
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.

Nawigacja

Facebook Twitter Linkedin Instagram Youtube channel
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 12.07.2019