EUROSPINE Patient Line

Member Login

Ból dolnego odcinka kręgosłupa — Leczenie

Ostry ból dolnego odcinka kręgosłupa

W większości przypadków ostry ból dolnego odcinka kręgosłupa ustępuje w ciągu kilku tygodni samoistnie lub przy pomocy fizjoterapii, która służy ponownemu wzmocnieniu określonych mięśni.

W zależności od zaleceń lekarza konieczne mogą okazać się leki przeciwbólowe i przeciwzapalne.

Ważne, by utrzymywać jak największą aktywność. W przeciwnym razie mięśnie pleców ulegną osłabieniu, co może nasilić dolegliwości bólowe i w większym stopniu utrudnić wykonywanie różnych czynności. Pomocne może być delikatne rozciąganie i lekkie ćwiczenia fizyczne.

Na rozwój bólu kręgosłupa mogą mieć wpływ też takie czynniki, jak styl życia, ogólna kondycja fizyczna, poziom zadowolenia z pracy, stres, depresja, sytuacja rodzinna, relacje z partnerem itp.

Przewlekły ból dolnego odcinka kręgosłupa

Jednym z najważniejszych skutków przewlekłego bólu dolnego odcinka kręgosłupa jest obniżenie nastroju, często opisywane jako depresja lub przygnębienie. To naturalne, że odczuwanie uporczywego bólu wywołuje nastrój przygnębienia, stwierdzono jednak, że taka reakcja utrudnia powrót do zdrowia i wznowienie aktywności życiowej.

W takim przypadku lekarz może zalecić leczenie rozmową lub program terapeutyczny obejmujący porady psychologiczne. Wykazano bowiem, że te metody są pomocne, a także uczą umiejętności utrzymywania kontroli nad bólem.

Obecnie wiadomo, że wobec przekonania o możliwości ponownego urazu kręgosłupa w wyniku ruchu niektórzy pacjenci posuwają się wręcz do tego, że ograniczają ruch i zaczynają unikać pewnych czynności. Taka postawa jest często określana jako „lękowo-unikowa”. Unikanie określonego pojedynczego ruchu wywołującego ból nie musi stanowić problemu, jednak ograniczenie wielu ruchów może skutkować izolacją i depresją, ponieważ wiąże się z unikaniem pracy, czynności domowych i aktywności społecznej. Niektóre badania wskazują, że rezultatem takich zachowań może być pogorszenie stanu fizycznego, ponieważ nieużywane mięśnie mogą ulec osłabieniu.

Wiele przekonujących dowodów sugeruje, że bycie aktywnym ruchowo na ile to możliwe to najlepszy sposób na zmniejszenie niepełnosprawności i poprawę funkcji, a także na zmniejszenie depresji I bólu.

Przeciążone mięśnie gromadzą kwas mlekowy. Zmęczone mięśnie stają się bardziej bolesne
I łatwiej ulegają naciągnięciu (ponieważ stają się bardziej „sztywne”). Rozciąganie objętych skurczem mięśni jest bardzo ważne dla ich zdrowia. Ciepło lub masaż poprawia przepływ krwi przez bolesne mięśnie, zmniejszając ich napięcie i obniżając poziom kwasu mlekowego.
Często w przypadkach bólu przewlekłego, ciągłe napięcie mięśniowe i zmęczenie mięśni może sygnalizować występowanie niewielkiej niestabilności stawów kręgosłupa. Proces starzenia oznacza, że stawy kręgosłupa zużywają się wraz z upływem czasu. Ponownie, rehabilitacja mięśni grzbietu pomaga pokonać takie dolegliwości i jest najlepszą i najbezpieczniejszą drogą do utrzymania zdrowego kręgosłupa przed długi czas.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 07.10.2019