EUROSPINE Patient Line

Member Login

Zwężenie kanału kręgowego — Wprowadzenie

Co to jest?

Stenoza kanału kręgowego to zwężenie kanału kręgowego, w którym przebiegają nerwy. Stenoza lędźwiowa występuje w dolnym odcinku kręgosłupa i dotyczy 5 ostatnich kręgów.

Co jest przyczyną zwężenia kanału kręgowego w lędźwiowym odcinku kręgosłupa?

Niektórzy pacjenci rodzą się ze zwężonym kanałem kręgowym, ale najczęściej stenozę kanału kręgowego obserwuje się u pacjentów powyżej 50. roku życia. Dochodzi do tego wskutek „zużycia i uszkodzeń”, co powoduje wypełnianie się światła kanału kręgowego przez tworzące się wyrośla kostne (osteofity), pogrubienia więzadeł łączących kręgi, powstawanie torbieli spowodowanych zapaleniem stawów międzykręgowych oraz przepukliną (wypadnięciem) krążka międzykręgowego.
Kręgozmykiem zaś określamy stan, w którym występuje składowa dynamiczna zwężenia.

Gdy takie zmiany występują w odcinku lędźwiowym kręgosłupa to mogą spowodować zwężenie kanału kręgowego wywołujące ucisk na nerwy rdzeniowe.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 15.11.2019