EUROSPINE Patient Line

Member Login

Zwężenie kanału kręgowego — Rozpoznanie

Większość lekarzy opiera rozpoznanie na połączeniu różnych sposobów badania, takich jak m.in.:

Wywiad

Na początku lekarz prosi pacjenta o opisanie wszelkich występujących u niego objawów i tego, jak zmieniły się w czasie. Te objawy obejmują:
  • ból nogi lub pośladka podczas chodzenia,
  • pochylanie się do przodu żeby złagodzić objawy,
  • odczuwanie ulgi podczas opierania się na poręczy wózka z zakupami lub na kierownicy roweru,
  • osłabienie mięśni lub mrowienie kończyn dolnych podczas chodzenia,
  • ból dolnego odcinka kręgosłupa.

Badanie fizykalne

Następnie lekarz bada pacjenta pod kątem wszelkich ograniczeń ruchomości kręgosłupa, zaburzeń równowagi i objawów bólu. Lekarz zwraca uwagę również na zanik odruchów z kończyn górnych i dolnych, osłabienie mięśni, zaburzenia czucia lub występowanie nieprawidłowych odruchów, które mogą sugerować zaburzenia ze strony rdzenia kręgowego.

Badania dodatkowe

Po zbadaniu fizykalnym pacjenta lekarz może wykonać różnorodne badania dodatkowe, by sprawdzić, co dzieje się we wnętrzu ciała. Przykłady tych badań obejmują:
  • RM (obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego) - to najmniej inwazyjne badanie, ale często wymaga pozostawania nieruchomo w tunelu w pozycji leżącej przez około 45 minut.
  • TK (tomografia komputerowa osiowa) - w celu dodatkowego badania kości.
  • Badanie rentgenowskie - te badania mogą uwidocznić strukturę kręgów i zarys stawów;
  • Jeżeli wykonane są w pozycji stojącej pozwalają na ocenę równowagi kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 08.11.2019