EUROSPINE Patient Line

Member Login

Zwężenie kanału kręgowego — Leczenie

Zakres możliwych do zastosowania sposobów leczenia oraz ryzyka i korzyści związane z każdym z nich powinien zostać omówiony z lekarzem prowadzącym. Należy wziąć pod uwagę należy uwzględnić również wszelkie inne problemy zdrowotne, które mogą mieć wpływ na ryzyka i korzyści.

Ogólnie rzecz biorąc ruch jest korzystny dla kręgosłupa. Pochylenie tułowia do przodu często daje ustąpienie niektórych objawów. Pchanie wózka w supermarkecie może być łatwiejsze niż stanie. Rower treningowy może pomóc w utrzymaniu kondycji i ograniczyć ryzyko przybierania na wadze. Niektórzy pacjenci odkrywa przydatność rolatorów (chodzików przystosowanych do każdego terenu), użytecznych dla utrzymania mobilności i niezależności.

Leczenie niechirurgiczne

Leki

Leki z trzech głównych grup, które pomagają kontrolować ból, stosuje się osobno lub w skojarzeniu:
  • niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ),
  • leki stosowane w leczeniu bólu neuropatycznego,
  • proste leki przeciwbólowe.

Niektóre leki wiążą się z wysokim ryzykiem wystąpienia działań niepożądanych i nie są zalecane. Zaliczają się do nich silne opiatowe leki przeciwbólowe oraz leków z grupy diazepamu.

Ćwiczenia fizyczne

Nie ma specyficznych ćwiczeń fizycznych pozwalających leczyć zwężenie kanału kręgowego. Ważne jest jednak utrzymywanie dobrej kondycji fizycznej i tak dużej aktywności jak to tylko możliwe. Wszystkie ćwiczenia są dobre, jeśli sprawiają przyjemność i nie powodują zbyt dużego dyskomfortu. Bardzo użyteczna może być jazda na rowerze (np. stacjonarnym), ze względu na pochyloną pozycję, która może być dobrze tolerowana w przypadku zwężenia kanału kręgowego i łagodzić objawy kończyn dolnych.

Iniekcje

Mogą być pomocne w przypadku bólu promieniującego nogi. Nie wydają się być szczególnie pomocne w bólu pleców.

Leczenie chirurgiczne

Sposób leczenia chirurgicznego powinien być przedyskutowany z lekarzem prowadzącym w ramach wspólnego podejmowania decyzji. Zwężenie kanału kręgowego rzadko wymaga doraźnego leczenia operacyjnego, a decyzja o zabiegu podejmowana jest zależnie od jakości życia.

Najczęściej wykonywaną operacją jest prosta dekompresja. To rodzaj operacji, która polega na usunięciu części kości w celu poszerzenia kanału kręgowego i zmniejszenia ucisku na rdzeń kręgowy lub nerwy.
Stabilizacja kręgosłupa może być wykonana w ramach operacji dekompresji w przypadkach koniecznych. Operacja może wymagać użycia przeszczepów kości lub użycia metalowych wkrętów i prętów stabilizujących kręgosłup. Wyniki badań zakrojonych na szeroką skalę wykazały, że skuteczność zabiegów operacyjnych w leczeniu stenozy kanału kręgowego pod względem poprawy jakości życia, zadowolenia z ustąpienia objawów i poprawy w zakresie dokonywanej samodzielnie przez pacjenta oceny wyników leczenia. Poprawa utrzymywała się przez długi czas po operacji.

Wyniki leczenia operacyjnego są dobre a wielu pacjentów doświadcza poprawy w zakresie wydłużenia dystansu pokonywanego pieszo i ustąpienia bólu nóg. Z operacją kręgosłupa wiążą się jednak pewne ryzyka. Zaleca się pacjentom, by omówili wszystkie opcje leczenia z lekarzem prowadzącym.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 08.11.2019