EUROSPINE Patient Line

Member Login

Infekcja kręgosłupa — Wprowadzenie

Kręgosłup składa się ze struktur kostnych (kręgów) oddzielonych od siebie w części przedniej amortyzującymi dyskami (krążkami międzykręgowymi), a w części tylnej więzadłami i stawami (stawami międzywyrostkowymi). Podobnie jak inne kości i narządy zbudowane z tkanki miękkiej, struktury kręgosłupa mogą zostać zainfekowane różnymi bakteriami i przez różne drogi zakażenia.

Kogo i kiedy może dotknąć ta przypadłość? Co ją powoduje?

Infekcje kręgosłupa mogą mieć charakter pierwotny (gdy są przenoszone spontanicznie przez krążącą w ciele krew) lub wtórny, jeżeli są wynikiem procedury medycznej dotyczącej kręgosłupa. Spontaniczne infekcje kręgosłupa występują zazwyczaj u osób
w podeszłym wieku lub o osłabionej odporności, wtórne zakażenia mogą natomiast wystąpić u każdego pacjenta poddawanego inwazyjnej interwencji w obrębie kręgosłupa. Takie interwencje obejmują bardzo szeroki zakres procedur: od zastrzyku po bardzo rozległe operacje.

W ujęciu ogólnym do infekcji dochodzi wtedy, gdy szkodliwe bakterie pokonają układ odpornościowy pacjenta. Wyjaśnia to również, dlaczego są one stosunkowo częstsze u osób w podeszłym wieku i pacjentów z chorobami wiążącymi się ze spadkiem odporności, jak np. AIDS, pacjentów w trakcie lub po chemioterapii oraz osób, które od długiego czasu stosują kortyzon lub chorują na cukrzycę. Innym czynnikiem ryzyka jest niewystarczająca dezynfekcja skóry przed dowolną procedurą medyczną lub zabiegiem chirurgicznym w obrębie kręgosłupa.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.09.2019