EUROSPINE Patient Line

Member Login

Infekcja kręgosłupa — Diagnoza

Z uwagi na fakt, że infekcja kręgosłupa występuje bardzo rzadko (4-10 przypadków na milion osób rocznie), choroba jest często rozpoznawana późno. Objawy są zazwyczaj niejednoznaczne, ale zebranie szczegółowego wywiadu medycznego od pacjenta umożliwia lekarzowi zastosowanie dalszych metod diagnostycznych w oparciu o podejrzenie tego schorzenia.

Pierwotna infekcja kręgosłupa rozwija się czasami równolegle do zakażeń w innych rejonach ciała lub w ich następstwie. Dotyczy to na przykład infekcji pęcherzyka żółciowego, stawów, płuc czy nawet błon wyścielających jamy serca (zapalenie wsierdzia). Oprócz opisanych powyżej czynników ryzyka, inną infekcję w organizmie w połączeniu z bólem pleców (niezwiązanym z wysiłkiem fizycznym i nasilającym się w nocy) należy traktować jako powód do podejrzenia infekcji kręgosłupa. Może ona przebiegać również z gorączką.

Wtórna infekcja może rozwinąć się po dowolnej interwencji medycznej w obrębie kręgosłupa, choć zdarza się to rzadko. W takiej sytuacji kluczem do prawidłowej diagnozy jest stwierdzenie
w wywiadzie nasilonego bólu pleców po interwencji medycznej z towarzyszącymi innymi objawami infekcji.

W pewnych przypadkach infekcje kręgosłupa mogą prowadzić do paraliżu wszystkich kończyn (jeżeli infekcja obejmuje szyjny odcinek kręgosłupa) lub obydwu kończyn dolnych (w razie zakażenia w odcinku piersiowo-lędźwiowym). Przyczyną paraliżu może być gromadzenie się ropy
w kanale kręgowym (ropień) lub nieprawidłowe ruchy zainfekowanego segmentu (niestabilność). Obie te przyczyny prowadzą do ucisku struktur nerwowych w kanale kręgowym (rdzenia kręgowego lub korzeni nerwowych).

W procesie diagnostyki wykonuje się przede wszystkim badanie metodą rezonansu magnetycznego (RM). Wynik badania RM wskazuje dokładnie, w jakim stopniu kanał kręgowy jest zwężony i jaki ma to wpływ na rdzeń kręgowy. Bardzo ważne jest też badanie krwi. Może ono wykazać różne nieprawidłowości, które również odzwierciedlają stopień zakażenia.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.09.2019