EUROSPINE Patient Line

Member Login

Osteoporoza — Wprowadzenie

Osteoporoza to choroba, w przebiegu której następuje zmiana gęstości i jakości kości. Gęstość odnosi się do masy kości (gęstości mineralnej kości), a jakość do włókien kostnych. Wraz
z rozwojem osteoporozy kości tracą wytrzymałość, stają się bardziej porowate i delikatne, a ryzyko złamania rośnie. Osteoporoza pojawia się bezobjawowo i ma charakter postępujący. Bardzo często objawy i ból stają się odczuwalne dopiero po pierwszym złamaniu.

To choroba ogólnoustrojowa, może więc zaatakować dowolną kość w ciele. Niektóre kości — takie jak kości nadgarstka, górne kości nóg i kręgi kręgosłupa — są jednak bardziej narażone na wystąpienie objawów lub złamanie ze względu na swoją strukturę anatomiczną i mechaniczne narażenie na większe obciążenia.
Utrata wytrzymałości mechanicznej może powodować w obrębie kręgosłupa złamania, którym nie towarzyszą żadne urazy. Szacunkowo nawet u połowy kobiet i 1/3 mężczyzn następuje w ciągu życia co najmniej jedno osteoporotyczne złamanie kości kręgosłupa (kręgu).

Złamania kręgów spowodowane osteoporozą mogą wywołać nagłe dolegliwości bólowe. Pacjent odczuwa wówczas nagły ostry ból (często kojarzony z „trzaśnięciem” w kręgosłupie). Zazwyczaj nasila się on w trakcie aktywności, a podczas spoczynku maleje. RTG lub rezonans magnetyczny (RM) może potwierdzić, czy doszło do złamania kręgu. Złamania kręgów mogą mieć poważne konsekwencje, takie jak m.in. zmniejszenie wzrostu, intensywny ból pleców i deformacyjna wada postawy (czasami określana jako „wdowi garb”). Często poprawa następuje po upływie 3-12 tygodni
w miarę zrastania się złamania, a pacjent nie doświadcza trwałego negatywnego wpływu na zdrowie. Czasami jednak złamanie zrasta się bardzo powoli, a towarzyszący mu uporczywy ból i konieczność ograniczenia aktywności fizycznej wywołują skutki wtórne, takie jak negatywna samoocena.
U pewnych pacjentów, w szczególności w przypadku licznych złamań, skutkiem może być deformacja i utrata równowagi kręgosłupa.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.09.2019