EUROSPINE Patient Line

Member Login

Osteoporoza — Diagnoza

Nie wszystkie złamania kręgów u osób w podeszłym wieku są spowodowane osteoporozą. Przed rozpoczęciem leczenia należy więc potwierdzić rozpoznanie osteoporozy.

Wskazują na nią stwierdzone w wywiadzie złamania kości kręgosłupa, nadgarstka lub kości biodrowych. Najbardziej wiarygodnym badaniem potwierdzającym osteoporozę jest absorpcjometria podwójnej energii promieniowania rentgenowskiego określana jako DEXA (Dual-Energy X-ray Absorptiometry). To badanie umożliwia nie tylko potwierdzenie osteoporozy, ale też określenie stopnia jej zaawansowania.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.08.2019