EUROSPINE Patient Line

Member Login

Guzy nowotworowe kręgosłupa — Wprowadzenie

Łaciński odpowiednik słowa „guz” (tumor) oznacza „obrzmienie”. Guz może mieć charakter łagodnej lub złośliwej narośli. Łagodne guzy nowotworowe nie rozprzestrzeniają się na inne narządy, tak jak guzy o złośliwym charakterze. Łagodne guzy nowotworowe to zazwyczaj nieszkodliwe, nierosnące lub rosnące powoli masy tkankowe, które z reguły nie wymagają leczenia, o ile nie powodują ograniczenia ruchu lub funkcjonowania i/lub nie są przyczyną silnego bólu. Złośliwe guzy nowotworowe to zazwyczaj agresywne, bolesne i szybko rosnące masy komórek, które z reguły powodują, że w innych narządach (jak płuca, wątroba czy kości) pojawia się więcej komórek nowotworowych. Te guzy wtórne noszą nazwę „przerzutów”, a tworzące je komórki są zazwyczaj przenoszone z krwiobiegiem.

Nowotwory krwi, jak szpiczak czy białaczka, mogą pojawić się też w obrębie kręgosłupa. Są to głównie nowotwory szpiku kostnego, które z reguły atakują kręgosłup. Inne pierwotne guzy nowotworowe mogą dotyczyć struktur nerwowych w obrębie kręgosłupa.

Kogo i kiedy może dotknąć ta przypadłość? Co ją powoduje?

Pierwotne guzy nowotworowe kręgosłupa (czyli te, które powstają w kręgosłupie) są wyjątkowo rzadkie. W zależności od typu guzów mogą one występować u pacjentów z różnych grup wiekowych. Podobnie jak w innych strukturach kostnych organizmu, w kręgosłupie rozwijają się najczęściej wtórne guzy nowotworowe, tj. przerzuty z innych narządów. Dochodzi do tego zazwyczaj u starszych pacjentów, rzadko w wieku poniżej 55-60 lat. Do guzów pierwotnych, które często są źródłem przerzutów, należy rak piersi, prostaty i nerek.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 03.09.2019