EUROSPINE Patient Line

Member Login

Guzy nowotworowe kręgosłupa — Diagnoza, objawy podmiotowe i przedmiotowe

Pierwszym objawem guza nowotworowego kręgosłupa jest najczęściej nasilający się, uporczywy ból pleców, który zaostrza się w nocy podczas spoczynku. W zależności od umiejscowienia guz może wywierać ucisk na nerw lub nawet na rdzeń kręgowy, co może być przyczyną bólu,
a w skrajnych przypadkach paraliżu kończyn górnych lub dolnych. Jeżeli u pacjenta rozpoznano nowotwór pierwotny, lekarz może podejrzewać obecność guza wtórnego w obrębie kręgosłupa
i skierować pacjenta na pilne badania i leczenie. Niektóre guzy mogą powodować złamanie kręgu
i towarzyszący mu nagły, ostry ból pleców.

W procesie diagnostyki wykonuje się przede wszystkim badanie metodą rezonansu magnetycznego (RM). Wynik badania RM wskazuje dokładnie, w jakim stopniu kanał kręgowy jest zwężony i jaki ma to wpływ na rdzeń kręgowy. Przeglądowe zdjęcie RTG oraz wynik tomografii komputerowej (TK) ukazuje strukturę kostną w sposób szczegółowy, co może potwierdzić rozpoznanie i ułatwić lekarzowi zaplanowanie odpowiedniej terapii. Czasami w celu zdiagnozowania guza nowotworowego kręgosłupa konieczne jest wykonanie biopsji.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.09.2019