EUROSPINE Patient Line

Member Login

Guzy nowotworowe kręgosłupa — Leczenie

Metody leczenia guzów nowotworowych kręgosłupa zależą od typu i wielkości guza oraz, oczywiście, od występujących u pacjenta objawów. Kluczowe znaczenie ma, by leczenie było realizowane przez zespół multidyscyplinarny, w skład którego wchodzą specjaliści z dziedziny onkologii, chirurgii, radioterapii, opieki pielęgniarskiej, fizjoterapii i wsparcia psychologicznego. Łagodne i niewywołujące dolegliwości bólowych guzy nowotworowe można z reguły zignorować lub ewentualnie objąć obserwacją kontrolną, ponieważ w ich przypadku rokowania są bardzo dobre, natomiast guzy wtórne i nowotwory złośliwe wymagają zazwyczaj interwencji chirurgicznej.

Operacja wykonywana jest z dostępu przedniego lub tylnego do kręgosłupa (lub z obydwu stron). Głównym celem operacji jest stabilizacja kręgosłupa, by zapobiec jego deformacji lub uszkodzeniu. Można to osiągnąć za pomocą systemu metalowych śrub i prętów. Operacja polega przede wszystkim na usunięciu guza, choć nie jest to tak istotnym priorytetem w odniesieniu do guzów przerzutowych, których objętość jest redukowana przez inne metody leczenia (takie jak chemioterapia, radioterapia itp.). Po zabiegu niezbędna jest regularna kontrola pacjenta.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.08.2019