EUROSPINE Patient Line

Member Login

Złamania kręgosłupa — Wprowadzenie

Złamania kręgosłupa, czyli złamania kręgów, występują z reguły w dwóch odmiennych populacjach pacjentów. Do takich złamań dochodzi najczęściej albo u osób w podeszłym wieku chorujących na osteoporozę, nawet przy niewielkim urazie, albo u młodszych osób w wyniku poważnego urazu, takiego jak wypadek samochodowy, upadek z wysokości, wypadek na nartach itp.

Złamania osteoporotyczne zostały omówione w rozdziale poświęconym osteoporozie.

Kręgosłup jest mocną strukturą, która stanowi podporę dla ciała i umożliwia mu utrzymywanie pozycji stojącej. Kręgosłup pełni również rolę osłony dla nerwów górnej i dolnej części ciała. Złamanie jednego lub większej ilości kręgów wiąże się z reguły z jakimś dramatycznym wydarzeniem. Aby doszło do złamania kręgosłupa u cieszącej się ogólnie dobrym zdrowiem osoby, musi zadziałać na niego naprawdę duża siła. Zazwyczaj ma to miejsce podczas zdarzeń, które powodują najpoważniejsze urazy, takich jak wypadki samochodowe, upadki z wysokości, odniesienie obrażeń podczas uprawiania sportów kontaktowych, jazdy na nartach itp. Osoba ze złamaniem kręgosłupa trafia zazwyczaj na oddział intensywnej opieki medycznej, odczuwając ogromny ból w miejscu złamania. Często towarzyszą temu też inne ciężkie urazy.

Złamaniu mogą ulec kręgi w każdym segmencie kręgosłupa. Najczęściej dochodzi jednak do uszkodzeń kręgów dolnej części szyi (kręgosłup szyjny) i dolnego odcinka kręgosłupa (górna część kręgosłupa lędźwiowego). Stopień uszkodzenia kręgów różni się w zależności od siły, która zadziałała w momencie powodującego uraz zdarzenia. U jednej osoby złamanie może mieć postać ciężkiego urazu z rozległymi uszkodzeniami kręgów, rdzenia kręgowego i nerwów, a u innej drobnego urazu, któremu towarzyszy znacznie mniejsze uszkodzenie kręgów. Na szczęście rzadko dochodzi do uszkodzenia rdzenia kręgowego, które może spowodować paraliż. Jedną
z najistotniejszych kwestii zarówno dla samego pacjenta, jak i opiekującego się nim personelu medycznego jest ocena stopnia ciężkości złamania. Niektóre złamania wymagają natychmiastowej operacji w celu ochrony rdzenia kręgowego, inne niestabilne złamania wymagają operacji w ciągu 1-3 dni. Niektóre stabilne złamania nie wymagają żadnego leczenia chirurgicznego.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.09.2019