EUROSPINE Patient Line

Member Login

Złamania kręgosłupa — Leczenie

Przeprowadzana w razie konieczności operacja służy głównie temu, by nie doszło do pogorszenia złamania i dalszych uszkodzeń, które mogą objąć rdzeń kręgowy albo wpłynąć na prawidłowy kształt kręgosłupa. Złamania kręgosłupa mogą spowodować nadmierne zaokrąglenie kręgosłupa (kifoza), co może prowadzić do dolegliwości bólowych i zaburzenia funkcjonowania w wyniku zmiany postawy.
Z tego właśnie względu leczenie chirurgiczne polega najczęściej na unieruchomieniu za pomocą śrub i prętów, które umieszcza się nad złamanym kręgiem i pod nim, zapobiegając tym samym dalszym zmianom deformacyjnym postawy. Przy braku wskazań do zabiegu chirurgicznego stosowany jest zazwyczaj gorset ortopedyczny lub odpowiednia orteza. Gorset pozwala na częściowe zmniejszenie bólu i może też ograniczyć stopień zmian postawy
w miarę zrastania się złamanych kości.

Złamanie kręgosłupa wiąże się początkowo z bardzo silnym bólem, ale ten ostry ból ustępuje zazwyczaj po upływie 4-8 tygodni. Pomimo leczenia chirurgicznego lub stosowania gorsetu ortopedycznego u niektórych osób po złamaniu kręgosłupa może występować nieprzemijający ból i pogłębiające się zmiany postawy (zwiększenie kifozy). W takiej sytuacji należy omówić to ze swoim lekarzem i fizjoterapeutą.
EUROSPINE to interdyscyplinarne stowarzyszenie specjalistów posiadających dogłębną wiedzę na temat patologii kręgosłupa.
W swojej praktyce członkowie stowarzyszenia reprezentują wszystkie powszechnie znane i akceptowane metody leczenia stanów chorobowych kręgosłupa. Stowarzyszenie nie ponosi jednak żadnej odpowiedzialności za sposób wykorzystania udostępnionych informacji. To użytkownik i opiekujący się nim przedstawiciele zawodów medycznych odpowiadają za dobór właściwej opieki zdrowotnej.
© EUROSPINE, the Spine Society of Europe - strona internetowa utworzona przez bestview gmbh ta strona była ostatnio aktualizowana 30.09.2019